Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2009)

 • Pháp luật quản lý chất thải nguy hại giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Nó không chỉ là công cụ điều hoà lợi ích của từng tổ chức, cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng về môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường sống mà còn là yếu tố không thể thể thiếu góp phần thay đổi nhận thức chung của cộng đồng theo hướng có&...

 • Tạp chí


 • Đào Lệ Thu (2006)

 • Hiện nay, các tôi phạm về môi trường càng được quan tâm chú ý. Cho dù còn nhiều quan điểm khác nhau về loại tội phạm này tại các quốc gia và các khu vực, một thực tế không thể phủ nhận là chính phủ các nước cũng như các nhà khoa học đang cố gắng phân tích bản chất, đặc điểm và khuynh hướng phát triển của chúng để tìm ra những giải pháp phù hợp- trong đó bao gồm lập pháp hình&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hồng Yến (2011)

 • Bài viết tập trung vào quá trình thực thi các cam kết của Việt Nam trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (viết tắt là UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính (viết tắt là KP) ở cả hai khía cạnh lập pháp và thực tiễn triển khai.

 • Tạp chí


 • Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang (2011)

 • Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đánh giá tác động môi trường; Đưa ra những đánh giá về các quy định hiện hành về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật đánh giá tác động môi trường, từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện.