Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (-)

 • Hiện nay, hoạt động của tội phạm liên quan đến động thực vật hoang dã và vi phạm lâm luật đang là mối đe dọa và ngày một gia tăng, xâm hại và gây ra những tác động nghiêm trọng đến tài nguyên thiên nhiên, tới hệ sinh thái, tình hình an ninh, sinh kế cộng đồng và kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, quá trình thực thi một số quy định pháp luật bộc lộ hạn chế như: Danh mục các&#x...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2011)

 • Các hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã đem lại những thay đổi đáng kể trong đời sống kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những tác động bất lợi mà chính các hoạt động này gây ra cho môi trường và sức khoẻ con người. Vì thế, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp là vấn đề cần sớm...

 • Bài trích


 • Hoàng Văn Quỳnh (2017)

 • Luật tục như là bộ "bách khoa thư" về đời sống mọi mặt, chứa đựng các tri thức dân gian vô cùng phong phú, đúc rút từ kinh nghiệm sống của nhiều thế hệ. Luật tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

 • Bài trích


 • Trần Anh Tấn (2020-05)

 • Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp dưới góc độ pháp luật môi trường Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội về môi trường trong suốt quá trình hoạt động

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Linh Giang (2020-11-16)

 • Bài viết tổng hợp nội dung về pháp luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định phát triển kinh tế của Việt Nam phải luôn gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện về vấn đề này trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020-10)

 • Để bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau, Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của con người khi tác động vào thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường sống. Bài viết đưa ra phân tích về khung pháp luật bảo vệ môi trường hiện tại và đưa ra những kiến nghị&#x...