Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2019-08)

 • Phân tích từ 15 thành phố cho thấy rằng các phân khúc dân số đô thị rộng lớn ở miền nam toàn cầu thiếu khả năng tiếp cận với nguồn nước an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Trung bình, gần một nửa số hộ gia đình ở các thành phố được nghiên cứu vẫn không được tiếp cận với nước sạch.Theo phân tích của báo cáo thì nước chứa trong các đường ống là lựa chọn ít tốn kém ...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-02)

 • Mục lục này đưa ra một quá trình hợp tác và hiệu quả về chi phí để đo lường sự phát triển trong các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường như Chất lượng nước, Lượng nước, Quản trị cảnh quan, Đa dạng sinh học, Ngày làm việc thêm, lượng carbon và chất lượng đất.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-04)

 • Chủ đề này nằm trong Nghị quyết 2754 của Thượng viện, Đạo luật đổi mới và sản xuất của Hoa Kỳ (AIM). Bản dự luật lượng đảng mà sẽ chỉ đạo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ giảm lượng khí thải hydrofluorocarbons nguy hiểm (HFCs) đưa Hoa Kỳ đi đúng hướng để đạt được việc giảm HFC bắt buộc bởi Nghị định thư Kigali sửa đổi nghị định Montreal.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện nghiên cứu thế giới (2020-01)

 • Bài báo cáo cung cấp chủ yếu 3 vấn đề chính: 1. Sản lượng khí thải lớn, và cửa sổ để đóng lại nó đang bị thu hẹp một cách nhanh chóng. Theo chính sách và cam kết hiện hành thì hành tinh đang trên đà nóng lên từ 3 độ C đến 3,5 độ C (5,4 độ F đến 6,3 độ F) ở mức rất nguy hiểm đối với người dân Mỹ, cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. 2. Các quốc gia trên t...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện tài nguyên thế giới (2020-05)

 • Lợi ích và chi phí của nhà máy điện, bao gồm cả các tác động về môi trường của chúng, phụ thuộc vào công nghệ và lượng điện mà mỗi nhà máy thực sự tạo ra. Bài viết sử dụng các mô hình ước tính riêng biệt cho các loại nhiên liệu khác nhau bao gồm: gió, năng lượng mặt trời, thủy điện và nhà máy điện khí.