Phân quyền - Môi trường : [278]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 278
 • Toàn văn luận án.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Liễu;  Advisor:Lê Trường Giang, Cao Văn Hoàng (2020)

 • Nghiên cứu chế tạo thành công một loại điện cực mới: điện cực nano platin cấu trúc hình hoa và đánh giá được các đặc tính hình thái, cấu trúc, thành phần, tính chất điện hóa, diện tích hoạt động của điện cực chế tạo được bằng các phương pháp phân tích hiện đại. Luận án đã xác định được các điều kiện tối ưu bằng phương pháp đơn biến và phương pháp mô hình hóa - tối ưu hóa thực ngh...

 • estimating-power-plant-generation-global-power-plant-database.wri.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • WRI, Viện tài nguyên thế giới (2020-05)

 • Lợi ích và chi phí của nhà máy điện, bao gồm cả các tác động về môi trường của chúng, phụ thuộc vào công nghệ và lượng điện mà mỗi nhà máy thực sự tạo ra. Bài viết sử dụng các mô hình ước tính riêng biệt cho các loại nhiên liệu khác nhau bao gồm: gió, năng lượng mặt trời, thủy điện và nhà máy điện khí.

 • TVQH_Một số vấn đề về ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam hiện nay.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Trần Thị Thúy, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu Thư viện Quốc hội (2020-05)

 • Chuyên đề tập trung khảo sát, nghiên cứu một số vấn đề sau: (i) Sản xuất và tiêu thụ nhựa ở Việt Nam; và (ii) Ô nhiễm rác thải nhựa Ở Việt Nam.

 • TVQH_Luật Cơ bản về môi trường của Nhật Bản (1).pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Luật cơ bản về môi trường của Nhật Bản (Luật số 91 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 11 năm 1993), gồm: 1. Chương 1: Các điều khoản chung 2. Chương 2: Các chính sách cơ bản về bảo vệ môi trường 3. Chương 3: Hội đồng môi trường

 • TVQH_Luật bảo vệ môi trường ấn Độ.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Bảo vệ Môi trường của Nước Cộng hòa Ấn Độ (Luật số 29, ban hành ngày 23 tháng 5 năm 1986), gồm: 1. Phần 1: Phần mở đầu 2. Phần 2: Các quyền hạn chung của Chính phủ 3. Phần 3: Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 4. Phần 4: Các quy định khác

 • TVQH_Đạo Luật về chất lượng môi trường của Malaysia (1).pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phương Nga (biên dịch) (2020-05)

 • Đạo Luật về chất lượng môi trường của Malaysia (Đạo luật số 127, ngày 8 tháng 3 năm 1974; được sửa đổi bởi Đạo luật số A1102 năm 2001; được sửa đổi bởi Đạo luật số A1315 năm 2007; được sửa đổi bởi Đạo luật số 1441 năm 2012), gồm: 1. Phần 1: Sơ bộ 2. Phần 2: Hành chính 3. Phần 3: Giấy phép 4. Phần 4: Dự án và kiểm soát ô nhiễm 5. Phần 4A: Kiểm soát chất thả...

 • TVQH_Đạo luật khung về chính sách môi trường của nước Đại hàn Dân quốc.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Đạo Luật khung về chính sách môi trường của nước Đại hàn Dân quốc (Đạo luật số 14532, 17/1/2017, sửa đổi bởi luật khác, có hiệu lực ngày 18/1/2018), gồm: 1. Chương 1: Các điều khoản chung 2. Chương 2: Việc thiết lập các kế hoạch bảo vệ môi trường 3. Chương 5: Các điều khoản bổ sung Đạo Luật gồm 5 chương, 61 điều và 22 phụ lục.

 • NCLP.so23.19.Phapluatbaovemoitruongvexulychatthai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Thị Thùy Trang (2019-12)

 • Xã hội ngày càng phát triển thì lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp cũng tăng lên theo cấp số nhân. Lượng thải ngày càng nhiều nhưng các hệ thống xử lý tập trung không đủ để giải quyết làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước. Thực trạng trên đòi hỏi Nhà nước ta cần có những biện pháp thích hợp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý nước thải, từng&...

 • TVQH_Luật Quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singapore.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Trần Thu Hương (biên dịch) (2020-05)

 • Luật quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singapore (Đạo luật số 9 năm 1999) gồm 13 phần, 78 điều; kèm theo 3 phụ lục và Lịch sử pháp lý Đạo luật quản lý và bảo vệ môi trường (Luật số 94A).

 • TVQH_Luật Bảo vệ môi trường năm 1989 của nước CHND Trung Hoa.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Đồ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Luật được thông qua ngày 26/12/1989 tại Kỳ họp thứ 11, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Khoá 7; được công bố và có hiệu lực từ ngày 26/12/1989 bởi Sắc lệnh Số 22 của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa) gồm 6 chương, 47 điều.

 • Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1995-11-17)

 • Nhận thấy các hiệp định thương mại và môi trường cần hỗ trợ lẫn nhau hướng tới việc đạt được sự phát triển bền vững, nhấn mạnh rằng Nghị định thư này không được diễn giải theo nghĩa làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của bên tham gia trong bất kỳ hiệp định quốc tế hiện có nào, Hiểu rõ các trích dẫn ở trên không chủ định buộc Nghị định thư này phải lệ thuộc vào các hiệp định ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 278