Phân quyền - Môi trường : [309]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 309
 • TVQH_Nâng cao vai trò của cộng đồng_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Mạnh Tuyến, Mai Thị Chúc Hạnh (2020-07)

 • Quản lý chất thải rắn sinh hoạt là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Để thực hiện hiệu quả các nội dung của quản lý chất thải sinh hoạt cần có sự tham gia tích cực của các chủ thể gồm có: cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động l...

 • NCLP13.7.20.Hoan thien du thao luat bao ve moi truong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lò Thị Việt Hà, Đỗ Đức Hồng Hà (2020-07)

 • Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật Bảo vệ môi trường góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác động về môi trường. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường hiện hành đang đứng trước yêu cầu cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường ...

 • TVQH_Tác động môi trường marketing và giải pháp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Thanh (2020-07)

 • Môi trường marketing là tổng hợp các yếu tố, lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động marketing của họ. Các yếu tố này luôn vận động biến đổi tạo nên những điều kiện kinh doanh mới cho mỗi doanh nghiệp. Bài viết phân tích các tác động của môi trường marketing và giải pháp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trong thời gian tới.

 • TVQH_Sự phù hợp về mục tiêu giữa Chương Môi trường trong CPTPP và Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hoàng Thị Minh Hằng (2020-05)

 • Vào đầu những năm 1990, Việt Nam đã theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, sau đó khẳng định đây là con đường phát triển tất yếu và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chỉ từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương được đàm phán (năm 2010), Việt Nam mới đưa ra những cam kết trực tiếp tới vấn đề môi trường trong phạm vi của một FTA. Bài viết làm rõ sự phù ...

 • KTCATBD.9.20.Tieu dung xanh VNam_thuc trang_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đàm Thị Ngọc Vân (2020-09)

 • Tiêu dùng xanh hiện nay đang được coi là xu hướng tiêu dùng tiến bộ và tiết kiệm, đóng vai trò quan trọng đối với trường và xã hội. Việc sử dụng các sản phẩm xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho chính cộng đồng mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Sự xuất hiện của covid-19 đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên và tiết lộ nguyên lý cơ bản của sự đánh...

 • KTCATBD.9.20.Nang luong tai tao o VNam _o nhiem mtruong_bien doi khi hau toan cau.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thinh (2020-09)

 • Việt Nam có tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo, tuy nhiên thực tế cho thấy việc phát triển lĩnh vực này ở nước ta còn khá nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả làm rõ những vấn đề chung về phát triển năng lượng tái tạo, sự cần thiết của việc phát triển nảng lượng tạo trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi&...

 • Vista.tl10_2017.Phtrien do thi xanh o DNA.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2017-10)

 • Tài liệu đề cập đến nhu cầu phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á; nắm bắt các cơ hội chưa khai thác: chính sách phát triển đô thị xanh; đòn bẩy quản lý cho phép phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á.

 • Vista.tl12_2015.Xdung phtr he sinh thai khoi nghiep.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-12)

 • Tài liệu nhằm cung cấp cho các độc giả, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách những khái niệm toàn diện, các đặc điểm và các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp và vai trò của chính sách Chính phủ trong việc phát triển thành công các hệ sinh thái khởi nghiệp.

 • TVQH_ Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia 2019-Chuyên đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt_BTNMT.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020 - 09)

 • Báo cáo được xây dựng với sự tham gia đóng góp của một số Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước, các cán bộ quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về bối cảnh phát triển KT-XH trong nước và quốc tế, thực trạng công tác quản lý CTRSH và những tồn tại, ...

 • DCPL.8.20.Trach nhiem phap ly doi voi phap nhan gay o nhiem moi truong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Mai (2020-08)

 • Bài viết đề cập đến trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân thưong mại có hành vi gây ô nhiễm môi trường, thực trạng xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật, nhằm đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh.

 • KTPT - LA - Do Thi Diep.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đỗ Thị Diệp;  Advisor:Nguyễn Văn Song (2020)

 • Chiến lược sinh kế (CLSK) vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) được phân loại dựa trên tổng hợp các tiêu chí được kế thừa và phát triển trong nghiên cứu trong và ngoài nước, có sự điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và nội dung nghiên cứu. Cách phân chia này là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về CLSK vùng ven biển trong bối cảnh BĐKH. Cụ thể, CLSK vùng&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 309