Phân quyền - Ngoại giao : [747]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 747
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Thanh Huyền (2010)

 • Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về: Chính sách đối ngoại của EU trong giai đoạn 2001-2010; Quan hệ đối ngoại của EU với các khu vực trên thế giới; Thành tựu và dự báo xu thế phát triển quan hệ đối ngoại của EU.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Thuấn (2010)

 • Bài viết phân tích và đưa ra những định hướng cơ bản trong phát triển quan hệ Việt Nam-EU cho giai đoạn 2011-2020 với một số nội dung như: Thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao làm tiền đề đẩy mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế; Mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại trên cơ sở hai bên cùng có lợi và cùng phát triển, làm nền tảng của sự hợp tác bền vững và lâu dài gi...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Hiền (2010)

 • Bài viết đề cập đến những diễn tiến quan trọng nhất trong quan hệ của Pháp với châu Phi, trong đó chú ý đến những điều chỉnh của Pháp trong chính sách với châu Phi hiện nay về kế thừa các quan hệ truyền thống với châu Phi, điều chỉnh quan hệ với châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Công Tuấn (2010)

 • Bài viết phân tích mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga trong bối cảnh quốc tế mới về các nội dung: Thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga, Nội dung đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Văn Chương (2010)

 • Bài viết đề cập đến quan hệ giữa Bồ Đào Nha với Xiêm trên lĩnh vực ngoại giao, thương mại và truyền giáo với các nội dung: Từ thăm dò đến thiết lập quan hệ ngoại giao, Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha ở Xiêm.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • - (2010)

 • Bài viết đề cập cơ sở pháp lý phát triển mối quan hệ thương mại Việt-Nga trong giai đoạn mới, thực trạng quan hệ thương mại giữa hai nước từ năm 2000 trở lại đây, những thuận lợi và triển vọng phát triển mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 747