Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Thư viện Quốc hội (2016-07)

 • Nội dung chuyên đề được chia thành ba phần gồm: (1) Khái quát về vụ kiện, nội dung hồ sơ khởi kiện của Philippines và cơ sở pháp lý, (2) Phán quyết của tòa trọng tài, (3) Ý kiến, quan điểm về nội dung phán quyết. Chuyên đề cung cấp thông tin về vụ kiện tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Theo đó, ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết liên quan...

 • Bài trích


 • Tạ Thị Tâm (2018-12)

 • Ở mỗi quốc gia, vùng biên giới không chỉ có vai trò quan trọng về mặt chính trị, kinh tế - xã hội mà còn có tầm quan trọng về mặt chiến lược an ninh, về chủ quyền quốc gia và phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu về vùng biên giới ở Đông Nam Á và vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu. Qua các nghiên cứu đó...

 • Bài trích


 • Nguyễn Duy Dũng (2018)

 • Trong 5 năm qua (2013-2018), Viện đã có nhiều công trình cấp bộ, cấp cơ sở, hội thảo, tọa đàm và các luận án, bài viết., công bố những kết quả nghiên cứu về đất nước, con người Thái Lan, Myanmar. Có thể nêu lên một số kết quả và đóng góp nổi bật ở các hướng, lĩnh vực... mà các cán bộ nghiên cứli của Viện đạt được về hai quốc gia này giai đoạn từ 2013&#...

 • Bài trích


 • Võ Xuân Vinh (2018)

 • Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi đề cập những thành tựu cơ bản về nghiên cứu quan hệ quốc tế của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trong 45 năm qua từ ba cấp độ chủ yếu: quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á với nhau; quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á với các nước lớn ngoài khu vực; và quan hệ giữa ASEAN với các nước lớn, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong lĩnh&#...

 • -


 • Nguyễn Đức Hùng (2014)

 • Phân tích những đặc điểm khác biệt giữa Đông Nam Á và Châu ÂU. Giới thiệu sơ lược sự hình thành và quá trình tăng cường liên kết ASEAN; chỉ ra một số vấn đề đặt ra với ASEAN. Đưa ra đánh giá triển vọng của quá trình hội nhập và liên kết ASEAN

 • -


 • Lưu Việt Hà (2014)

 • Trình bày và phân tích vai trò quan trọng của các nước ASEAN trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đầu thế kỷ 21 và đưa ra những dự báo chiều hướng chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc trong những năm tới: về chính trị; về quốc phòng an ninh; về kinh tế xã hội...

 • Bài trích


 • Hoàng Khắc Nam (2020-03)

 • Sự cạnh tranh của các nước lớn chịu tác động của nhiều nhân tố trên nhiều cấp độ phân tích khác nhau. Bài viết này xem xét sự cạnh tranh giữa các cường quốc ở Đông Nam Á từ một trong các cấp độ phân tích đó - cấp độ hệ thống. Trong cấp độ hệ thống, sự phân tích cạnh tranh được tập trung vào góc độ cấu trúc - thành tố cơ bản và quan trọng nhất của hệ thống quốc tế. Với&#x...

 • Bài trích


 • Lê Thị Hằng Nga (2020-02)

 • Bài viết nhận diện vai trò của nhà cách mạng Subhas Chandra Bose trong phong trào dân tộc Ấn Độ và trong sự kết nối giữa Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á nửa đầu thế kỷ XX. Trong suốt thời gian dài, giới sử học chính thống ở Ấn Độ không thừa nhận vai trò của Bose và sự đóng góp của ông cũng như của lực lượng quân đội do ông thiết lập trong phong trào dân tộc Ấn Độ. Trên thực...