Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Chu Mạnh Hùng (2005)

  • Liên hợp quốc trong gia đoạn mới cần tiến hành cải cách theo hướng sửa đổi hiến chương, cải tổ Hội đồng bảo an, tăng cường thẩm quyền cho Đại hội đồng, xác định đúng chức năng của Toà án quốc tế và khẳng định vai trò của Tổng thư ký Liên hợp quốc.

  • previous
  • 1
  • next