Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Lê Văn Toan (2017-05)

 • Bối cảnh trong khu vực và thế giới đã và sẽ tiếp tục biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường nhưng hòa bình, ổn định và phát triển luôn là nguyện vọng và lợi ích chung của cả hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. Tương lai của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực rất cần sự phát triển bền vững của quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia, hai dân tộ...

 • Bài trích


 • Lê Văn Toan (2020-04)

 • Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là mối quan hệ được bắt nguồn trước hết từ nền tảng văn hóa của hai dân tộc, được bồi đắp bởi Hồ Chí Minh và J.Nehru và đã gặt hái được những thành quả to lớn. Với truyền thống đó, trong một thế giới đầy biến động như ngày nay, quan hệ hai nước vẫn đang triển vọng tươi sáng.

 • Bài trích


 • Lê Văn Toan (2020-04)

 • Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là mối quan hệ được bắt nguồn trước hết từ nền tảng văn hóa của hai dân tộc, được bồi đắp bởi Hồ Chí Minh và J.Nehru và đã gặt hái được những thành quả to lớn. Với truyền thống đó, trong một thế giới đầy biến động như ngày nay, quan hệ hai nước vẫn đang triển vọng tươi sáng.

 • Bài trích


 • Lê Văn Toan (2018-08)

 • Ngoại giao vãn hóa đã được Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi sử dụng rất thành công trong quá trình phát triển đất nước và nâng tầm ảnh hưởng của Ấn Độ đối với khu vực và thế giới. Chính sách ngoại giao văn hóa của Narendra Modi với các đặc (1) Ấn Độ trên hết; (2) Trước hết, ưu tiên vùng lân cận; (3) vượt qua những chướng ngại lịch sử; (4) Từ người thực hiện quy tắc đến nhà tạo ...

 • Bài trích


 • Lê Văn Toan (2018-11)

 • Từ khi Thủ tướng N.Modi lên cầm quyền, chính sách đối ngoại của Ấn Độ có sự điều chỉnh từ chú trọng lĩnh vực chính trị sang lĩnh vực kinh tế; ưu tiên, tăng cường thúc đẩy quan hệ rộng rãi với phương Tây, nhất là các nước lớn. Ấn Độ đã tập trung thực hiện chính sách đối ngoại với 6 đặc điểm nổi bật: l) Ấn Độ trên hết; 2) Ưu tiên vùng lân cận; 3) Vượt qua những chướng ngại lịch...

 • Bài trích


 • Lê Văn Toan (2017)

 • Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là quan hệ đặc biệt, là láng giềng, gần gũi về địa lý tự nhiên; gần gũi về lịch sử hơn 2 nghìn năm đã được ghi vào lịch sử thành văn; gần gũi, tương đồng về văn hóa, và đặc biệt là trong thời hiện đại, rất gần gũi, tương đồng về ý thức hệ, về chế độ chính trị... “Hiếm có đối tác nào của Việt Nam có nhiều cơ chế giao lưu, hợp tác sâu rộn...

 • Bài trích


 • Lê Văn Toan (2020)

 • Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là mối quan hệ được bắt nguồn trước hết từ nền tảng văn hóa của hai dân tộc, được bồi đắp bởi Hồ Chí Minh và J.Nehru và đã gặt hái được những thành quả to lớn. Với truyền thống đó, trong một thế giới đầy biến động như ngày nay, quan hệ hai nước vẫn đang triển vọng tươi sáng. Bài viết trình bày truyền thống vững bền của quan hệ hai nước và quan hệ ...

 • previous
 • 1
 • next