Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Hùng Sơn (2014)

 • Việc Việt Nam gia nhập TPP có tác động tương ứng tới cả ba mục tiêu của Việt Nam. Đã có nhiều phân tích về các tác động kinh tế, thương mại của việc Việt Nam gia nhập TPP. Tuy nhiên, do khả năng tác động kinh tế, thương mại to lớn của TPP đối với các nước thành viên, nhiều quốc gia còn nhìn nhận TPP như một công cụ chính trị, ngoại giao quan trọng nhằm tập hợp lực lượng và tạ...

 • Tạp chí


 • Phan Văn Rân (2017-07)

 • Mối quan hệ Việt Nam – Lào là hữu nghị, hợp tác đặc biệt, toàn diện. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định quan hệ với Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội tại khu vực và trên thế giới. Bên cạnh những tiề...

 • Tài liệu dịch


 • Michael Pillsbury (2015)

 • Trình bày mười sáu nỗi sợ, giải thích lý do tại sao Bắc Kinh lại nhận thức được các yêu cầu chiến lược cụ thể của mình và tập trung quá trình xây dựng sức mạnh quốc phòng trong suốt thập kỷ vừa qua dựa trên một số hệ thống vũ khí nhất định. Sẽ không có cách nào để biết được rằng danh sách này đã hoàn chỉnh hay chưa, cũng như không thể xếp hạng được mức độ lớn hay nhỏ của ...

 • -


 • Vũ Dương Huân (2014)

 • Khái quát lịch sử bối cảnh dẫn đến Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954. Trình bày thành phần và mục tiêu các bên tham gia Hội nghị. Toàn diễn biến Hội nghị có 3 giai đoạn : giai đoạn 1 (08/05-19/06/1954); giai đoạn 2 (20/06-09/07/1954); giai đoạn 3 (10/07-21/07/1954). Chỉ ra ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Giơ-ne-vơ : chấm dứt chế độ thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam; góp phần phát...

 • -


 • Phạm Bình Minh (2014)

 • Toàn văn lời phát biểu của đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tại Hà Nội gồm nội dung : những kết quả ngành Ngoại giao đã đạt được kể từ Hội nghị Ngoại giao 27; thảo luận các vấn đề liên quan đến chủ đề "Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế"