Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2008


 • Nguyễn Duy Chiến (2008)

 • Electronic Resources; Về các hoạt động của đại hội đồng Liên Hợp Quppcs. Về các hoạt động của hội đồng Bảo an. Hợp tác và đấu tranh trong hoạt động tại diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc.

 • 2001


 • Nguyễn Duy Chiến (2001)

 • Electronic Resources; Khái quát chung về tình hình biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nghiên cứu quá trình thương lượng đưa đến việc ký Hiệp ước Biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc. Trình bày nội dung và ý nghĩa của Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc

 • 2001


 • Nguyễn Duy Chiến (2001)

 • Electronic Resources; Trình bày tiến trình thương lượng dẫn đến việc ký Hiệp định thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ. Tìm hiểu một số nội dung cơ bản và phân tích ý nghĩa của Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

 • previous
 • 1
 • next