Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 2009


  • Nguyễn Thị Thuận (2009)

  • Tiến trình hội nhập, tranh chấp quốc tế thực tiễn mà bất cứ quốc gia nào cũng phải đối diện và giải quyết hiệu quả, nhanh chóng trananh chấp là nhu cầu tất yếu. Xuất phát từ nguyên nhân trong đời sống quốc tế vấn đề giải quyết thường là đàm phán, sứ mệnh của hội đồng bảo an còn chưa phat huy được hết, chủ yếu là: yêu cầu, kiến nghị....Hội đồng bảo an có thể triển khai các biện pháp...

  • previous
  • 1
  • next