Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Phạm Bình Minh (2014)

 • Toàn văn lời phát biểu của đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tại Hà Nội gồm nội dung : những kết quả ngành Ngoại giao đã đạt được kể từ Hội nghị Ngoại giao 27; thảo luận các vấn đề liên quan đến chủ đề "Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế"

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Bình Minh (2018-11-14)

 • Khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Giây phút lịch sử này đã đánh dấu bước triển khai mạnh mẽ chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, tạo động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước trong hai thập kỷ qua. Bài viết đã ...

 • previous
 • 1
 • next