Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Phạm Bình Minh (2014)

  • Toàn văn lời phát biểu của đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tại Hà Nội gồm nội dung : những kết quả ngành Ngoại giao đã đạt được kể từ Hội nghị Ngoại giao 27; thảo luận các vấn đề liên quan đến chủ đề "Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế"

  • previous
  • 1
  • next