Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Quốc Khánh (2022-02-01)

 • Bài viết trình bày nội dung về một số kết quả nổi bật trong công tác thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ; hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thu hút trí thức là NVNONN tham gia hoạt động KH&CN ở Việt Nam; đề xuất giải pháp để thúc đẩy việc thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Quốc Khánh (2022-03-01)

 • Bài viết trình bày về Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển bền vững của đất nước; Khái quát về nhân lực chất lượng cao là người Việt Nam ở nước ngoài; Chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của Việt Nam và kinh nghiệm thành công của một số quốc gia tiêu biểu; Chủ trương và giải pháp thu hút nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam thời gian tới

 • previous
 • 1
 • next