Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Võ Xuân Vinh (2018)

 • Chiến tranh lạnh khi hoạt động thương mại của thế giới trong không gian biển trở nên nhộn nhịp do tốc độ khu vực hóa và toàn cầu hóa ngày càng được đẩy mạnh, hoạt động cướp biển phát triển nhanh chóng và trở thành mối quan tâm an ninh lớn của khu vực. Đứng trước những thách thức này, các cơ chế hợp tác chống cướp biển ở Đông Nam Á đã được hình thành ở nhiều cấp độ khác nhau. Bài&#...

 • Bài trích


 • Võ Xuân Vinh (2018)

 • Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi đề cập những thành tựu cơ bản về nghiên cứu quan hệ quốc tế của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trong 45 năm qua từ ba cấp độ chủ yếu: quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á với nhau; quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á với các nước lớn ngoài khu vực; và quan hệ giữa ASEAN với các nước lớn, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong lĩnh&#...

 • Bài trích


 • Võ Xuân Vinh (2020-01)

 • Năm 2014, quan hệ Australia- ASEAN được nâng lên tầm đối tác chiến lược. Đây là thành quả của cả quá trình 50 năm quan hệ đối thoại giữa Australia và ASEAN (1974). Mặc dù Australia là quốc gia đầu tiên đặt quan hệ đối tác đối thoại với ASEAN nhưng so với các quốc gia ngoài ASEAN trong Cấp cao Đông Á (EAS), quan hệ đối tác chiến Hàn lược Australia - ASEAN được hình thành khá muộn (sau Trung&...

 • Bài trích


 • Võ Xuân Vinh (2020-02)

 • Năm 2014, quan hệ Australia-ASEAN được nâng lên tầm đối tác chiến lược. Đây là thành quả của cả quá trình 50 năm quan hệ đối thoại giữa Australia và ASEAN (1974). Mặc dù Australia là quốc gia đầu tiên đặt quan hệ đối tác đối thoại với ASEAN nhưng so với các quốc gia ngoài ASEAN trong Cấp cao Đông Á (EAS), quan hệ đối tác chiến lược Australia - ASEAN được hình thành khá muộn (sau Trung Quốc, ...

 • previous
 • 1
 • next