Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Phan Thị Mỹ Bình (2014)

  • Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Hoạt động đối ngoại của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được thể hiện trong Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của tổ chức tôn giáo và vấn để được quan tâm đặc biệt, có những giải pháp kịp thời trong hướng dẫn và quản lý.

  • 2013


  • Nguyễn Đức Hùng (2013)

  • Bài viết này đưa ra những đánh giá về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam gian qua và kiến nghị việc triển khai thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong thời gian tới