Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Minh Tiến (2007)

 • Tìm hiểu cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại của ASEAN. Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN luôn mang tính mềm dẻo, linh hoạt trong từng bối cảnh cụ thể nhằm hướng tới mục đích cuối cùng là đảm bảo hiệu quả các quan hệ hợp tác trong khối.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Toàn Thắng (2007)

 • Tranh chấp về chủ quyền trên quần đảo Trường Sa là thách thức lớn đối với các nước ASEAN bởi có 4 thành viên có quyền và lợi ích liên quan. Muốn xây dựng chính sách chung thì ASEAN cần có sự thống nhất, hài hoà về quan điểm và quyền lợi của tất cả các thành viên có những mối quan hệ khác nhau với Trung Quốc. Trong thời gian tới, quan hệ ASEAN - Trung Quốc sẽ có nhiều thách thức&#x...

 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2008)

 • Tìm hiểu bối cảnh hình thành, các nguyên tắc và phương châm chỉ đạo xây dựng và cơ cấu của cộng đồng an ninh ASEAN (ASC)

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Kim Ngân (2008)

 • Bài viết đề cập sự cần thiết phải hình thành Cộng đồng kinh tế trong quá trình phát triển, nâng cao mức độ liên kết kinh tế hiện có của ASEAN; nội dung, biện pháp và khuôn khổ thể chế mà các nước ASEAN đã, đang và sẽ áp dụng để thực hiện hoá Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015; phân tích về tác động của việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN đến các nước thành viên và Việt ...

 • Tạp chí


 • Hồ Ánh Nguyệt (2007)

 • Cộng đồng ASEAN hình thành dựa trên 3 trụ cột: cộng đồng an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hoá - xã hội. Cộng đồng ASEAN được thiết lập sẽ làm tăng mức độ tin cậy và ý thức cộng đồng ASEAN, thúc đẩy quan hệ nội khối lên tầm cao mới. Góp phần tạo ra sự hợp tác cân bằng trong hợp tác khu vực và quốc tế, giúp cho ASEAN vừa tăng cường tính mở, vừa duy trì bản sắc,&...