Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Nguyễn Hồng Thao (2014)

 • Việc CNOOC Trung Quốc hạ đặt giàn khoan di động Haiyang Shiyou - Hải dương Thạch du 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 đã gây ra những quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế và ASEAN về hòa bình, an ninh, ổn định tại biển Đông. Bài viết thể hiện quan điểm góp phần làm rõ việc tại sao Việt Nam kiềm chế không sử dụng biện pháp quân sự; những hệ quả chính trị, pháp lý, kinh tế đối với 2 nước; giải pháp thích hợp cho giải quyết xung đột... • Authors: Lưu Việt Hà (2014)

 • Trình bày và phân tích vai trò quan trọng của các nước ASEAN trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đầu thế kỷ 21 và đưa ra những dự báo chiều hướng chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc trong những năm tới: về chính trị; về quốc phòng an ninh; về kinh tế xã hội... • Authors: Nguyễn Đức Hùng (2014)

 • Phân tích những đặc điểm khác biệt giữa Đông Nam Á và Châu ÂU. Giới thiệu sơ lược sự hình thành và quá trình tăng cường liên kết ASEAN; chỉ ra một số vấn đề đặt ra với ASEAN. Đưa ra đánh giá triển vọng của quá trình hội nhập và liên kết ASEAN

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Mai Anh (2008)

 • Tìm hiểu bối cảnh hình thành, các nguyên tắc và phương châm chỉ đạo xây dựng và cơ cấu của cộng đồng an ninh ASEAN (ASC)

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Kim Ngân (2008)

 • Bài viết đề cập sự cần thiết phải hình thành Cộng đồng kinh tế trong quá trình phát triển, nâng cao mức độ liên kết kinh tế hiện có của ASEAN; nội dung, biện pháp và khuôn khổ thể chế mà các nước ASEAN đã, đang và sẽ áp dụng để thực hiện hoá Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015; phân tích về tác động của việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN đến các nước thành viên và Việt Nam.