Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Kim Ngân (2007)

 • Tìm hiểu những chặng đường đã qua trong mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN; Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN; và làm rõ một số nội dung hợp tác chính của quan hệ Việt Nam và ASEAN.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thái Mai (2007)

 • Giới thiệu các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hiện nay có 10 thành viên: 5 thành viên sáng lập là Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan và 5 thành viên gia nhập là Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia.

 • 2015


 • Trần Kiên (2015)

 • Electronic Resources; Giới thiệu Hội nghị quốc tế về nền công vụ các nước ASEAN do Văn phòng Thủ tướng Malaysia phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) diễn ra ngày 9/3/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham dự của những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN nhằm thảo luận và đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả làm việc và cải tiến hệ thống ra chính sách và...

 • -


 • Nguyễn Hùng Sơn (2014)

 • Việc Việt Nam gia nhập TPP có tác động tương ứng tới cả ba mục tiêu của Việt Nam. Đã có nhiều phân tích về các tác động kinh tế, thương mại của việc Việt Nam gia nhập TPP. Tuy nhiên, do khả năng tác động kinh tế, thương mại to lớn của TPP đối với các nước thành viên, nhiều quốc gia còn nhìn nhận TPP như một công cụ chính trị, ngoại giao quan trọng nhằm tập hợp lực lượng và tạ...