Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Toàn Thắng (2007)

 • Tranh chấp về chủ quyền trên quần đảo Trường Sa là thách thức lớn đối với các nước ASEAN bởi có 4 thành viên có quyền và lợi ích liên quan. Muốn xây dựng chính sách chung thì ASEAN cần có sự thống nhất, hài hoà về quan điểm và quyền lợi của tất cả các thành viên có những mối quan hệ khác nhau với Trung Quốc. Trong thời gian tới, quan hệ ASEAN - Trung Quốc sẽ có nhiều thách thức và khó đoán trước bởi những tác động đến mối quan hệ này vẫn còn đang trong dòng chảy.

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Minh Tiến (2007)

 • Tìm hiểu cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại của ASEAN. Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN luôn mang tính mềm dẻo, linh hoạt trong từng bối cảnh cụ thể nhằm hướng tới mục đích cuối cùng là đảm bảo hiệu quả các quan hệ hợp tác trong khối.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Kim Ngân (2007)

 • Tìm hiểu những chặng đường đã qua trong mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN; Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN; và làm rõ một số nội dung hợp tác chính của quan hệ Việt Nam và ASEAN.

 • Tạp chí


 • Authors: Hồ Ánh Nguyệt (2007)

 • Cộng đồng ASEAN hình thành dựa trên 3 trụ cột: cộng đồng an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hoá - xã hội. Cộng đồng ASEAN được thiết lập sẽ làm tăng mức độ tin cậy và ý thức cộng đồng ASEAN, thúc đẩy quan hệ nội khối lên tầm cao mới. Góp phần tạo ra sự hợp tác cân bằng trong hợp tác khu vực và quốc tế, giúp cho ASEAN vừa tăng cường tính mở, vừa duy trì bản sắc, phong cách ứng xử truyền thống của mình, tăng khả năng phòng ngừa và tiến tới giải quyết các xung đột có thể xảy ra trong tương lai.