Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016-12)

 • Đánh giá thực trạng về công tác đào tạo nghề hiện nay ở Việt Nam cũng như những cơ hội, thách thức đặt ra cho việc phát triển đào tạo nghề trong bối cảnh cụ thể Việt Nam là thành viên của ACE. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển đào tạo nghề của Việt Nam đáp ứng yêu cầu của AEC.

 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2005)

 • Trình bày mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc qua các giai đoạn phát triển chính và vai trò của Việt Nam trong quan hệ cầu nối giữa ASEAN và Liên hợp quốc.

 • Bài trích


 • Nguyễn Hà Phương (2020-03)

 • Australia và ASEAN đã thiết đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX, với cục diện thế giới thay đổi, quan hệ trên các vực của hai bên mới có nhiều khởi sắc thông qua việc ký kết các chương trình hợp tác mới. Hầu hết các cơ chế hợp tác quan trọng đều được khởi xướng trong giai đoạn 1991-2000 tiếp tục được duy trì và phát triển ở giai đoạn sau. Đầu những năm 1990, quan hệ chính trị -...

 • Bài trích


 • Võ Xuân Vinh (2020-02)

 • Năm 2014, quan hệ Australia-ASEAN được nâng lên tầm đối tác chiến lược. Đây là thành quả của cả quá trình 50 năm quan hệ đối thoại giữa Australia và ASEAN (1974). Mặc dù Australia là quốc gia đầu tiên đặt quan hệ đối tác đối thoại với ASEAN nhưng so với các quốc gia ngoài ASEAN trong Cấp cao Đông Á (EAS), quan hệ đối tác chiến lược Australia - ASEAN được hình thành khá muộn (sau Trung Quốc, ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Du, Trịnh Thị Hoa (2020-03)

 • Thế kỷ XXI đang định hình ngày càng rõ cấu trúc khu vực tại châu Á- Thái Bình Dương (CA-TBD) với vai trò của các cường quốc và tổ chức khu vực. ASEAN là tổ chức của các nước đang phát triển được giới lãnh đạo và nghiên cứu quốc tế đánh giá là có khả năng đáp ứng "vai trò trung tâm" trong cấu trúc an ninh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Điều đó thể hiện quả sáng lập. Là t...

 • Bài trích


 • Trần Thị Mai Thành (2020-08)

 • Các quốc gia thành viên ASEAN đang tham gia ngày càng sâu hơn vào giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị khu vực. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới tiến trình này khi làm gián đoạn, trì trệ hoặc chuyển hướng hàng loạt các nhân tố tác do động tới sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị khu vực của khối đó, để thuận lợi hoá quá trình phục hồi, ASEAN cần hướng tới&...

 • Bài trích


 • Phan Lương (2021-03-10)

 • Nhiều doanh nghiệp, ngành, nghề chỉ áp dụng cách tiếp cận theo lộ trình trong việc áp dụng giải pháp công nghệ và chuyến đổi chức năng kinh doanh trong thời đại số. Chỉ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, chuyển đổi sốmới không còn được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nữa mà lập tức trở thành ưu tiên tức thì. Tác giả bài viết đã nêu ra xu thế tất yếu, tầm nhìn ASEAN và vai trò&#x...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Hằng (2020-10)

 • Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam vừa khép lại với những thành công có ý nghĩa thiết thực và lâu dài đối với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh nhiều thách thức và khó khăn đối với khu vực cũng như toàn thế giới. Bài viết đã đi sâu vào phân tích những thành tựu khi Việt Nam đảm nhận trọng trách trở thành Chủ tịch ASEAN và đưa ra kỳ vọng trong thời...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Du, Trịnh Thị Hoa (2020-03)

 • Thế kỷ XXI đang định hình ngày càng rõ cấu trúc khu vực tại châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) với vai trò của các cường quốc và tổ chức khu vực. ASEAN là tổ chức của các nước đang phát triển được giới lãnh đạo và nghiên cứu quốc tế đánh giá là có khả năng đáp ứng "vai trò trung tâm" trong cấu trúc an ninh khu vực CA-TBD. Điều đó thể hiện qua vai trò của các cơ chế a...