Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn : [875]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 875
 • item.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Văn Phơ;  Advisor:Phạm Văn Hùng (2022)

 • Luận án hệ thống hóa, luận giải và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn theo hướng An toàn thực phẩm (ATTP.) Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn theo hướng ATTP tại tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất những giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng ATTP tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Trịnh Thị Thanh Loan;  Advisor:Trần Xuân Hải, Vũ Văn Tùng (2022)

 • Luận án đã phân tích và làm rõ các vấn đề cơ bản của huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn trên các khía cạnh nguyên tắc huy động, nội dung huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn. Đồng thời luận án cũng đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lương;  Advisor:Võ Thành Danh (2022)

 • Luận án đã hệ thống cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về tăng trưởng nông nghiệp, từ đó mô tả bức tranh đầy đủ, chi tiết và khoa học về các lý thuyết tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng nông nghiệp cũng như thực trạng của các nghiên cứu thực nghiệm về tăng trưởng nông nghiệp. Luận án đã sử dụng các kỹ thuật ước lượng bảng hiện đại để phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Hiền Lương (2022-06)

 • Bài viết trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về an ninh nông thôn và mục tiêu, giải pháp bảo đảm an ninh nông thôn; từ đó, rút ra định hướng vận dụng vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh nông thôn của các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Văn Lạc;  Advisor:Bùi Đức Tính (2022)

 • Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2016 – 2020 theo 05 nội dung: phát triển quy mô sản xuất rau an toàn, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất rau an toàn, phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, nâng cao năng suất và chất lượng rau an toàn, nâng cao kết quả và hiệu quả s...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Cảnh Hiệp (2022-04)

 • Bài viết khái quát chính sách tín dụng của Nhà nước đối với nông nghiệp và thực trạng triển khai của hệ thống ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trong hoạt động cho vay của các ngân hàng để đầu tư vào nông nghiệp, một số kiến nghị nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng&#...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Bùi Thị Tiến;  Advisor:Đoàn Xuân Thủy, Trần Hoa Phượng (-)

 • Luận án phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ lợi ích trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế. Trên cơ sở đó luận án dự báo xu thế phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam và trên thế giới, đề xuất một số quan điểm giải pháp hài hòa quan hệ lợi ích trong phát triển ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Sơn (2022-05)

 • Sản xuất nông nghiệp liên kết với khâu tiêu thụ nông sản có ý nghĩa quyết định cho nông nghiệp phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường. Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp về chuyển đổi số trong nông nghiệp để thực hiện sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời đại cách mạng 4.0, giúp cho nông nghiệp trở thành một trong các trụ đỡ cho nền kinh tế...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Thị Hoài (2022-04)

 • Những năm gần đây, phát triển nông nghiệp nói chung và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Bởi nông nghiệp công nghệ cao đem đến năng suất, chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngưòi tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp công...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đào Mộng Anh (2022-05)

 • Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là yếu tố quan trọng hàng đầu trường sống và phát triển kinh tế. Trong nông nghiệp, đất đai được coi là tư liệu sản xuất quan trọng, và là nguồn lực quyết định nhất và không thể thay thế. Đất đai giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng là nơi diễn ra các hoạt động chăn nuôi vì vậy nếu thiếu đất, các ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thị Hồng Diệp (2022-05)

 • Trong bối cảnh cách mạng công nghệ lần thứ tư, nông nghiệp Việt Nam những cơ hội và thách thức lớn trong quá trình phát triển. Ngành nông nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm phát huy những thế mạnh và tận dụng tốt những cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng nông sản trên thị trường trong và ngoài nước. Bài viết&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Minh Nga (2022-04)

 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển tổng thể nền kinh tế. Chuyển đổi số đem đến cho các chủ thể trong nông nghiệp và cho đất nước những lợi ích to lớn. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong nông nghiệp không dễ dàng, do đặc điểm của chính lĩnh vực nông nghiệp quy định. Do đó, chuyển đổi số trong nông ...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Phạm Đắc Thắng;  Advisor:Đặng Thị Phương Hoa, Nguyễn Xuân Dũng (2022)

 • Luận án xác định yếu tố ảnh hưởng cũng như tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đi trước. Trong đó nghiên cứu đã đề xuất 5 nhóm tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh động về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm: (i) Năng lực đổi mới sáng tạo; (ii) Năng lực định hướng học hỏi; (iii) Năng lực Marketting; (iv) Năng lực định hướng...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Võ Hoàng An;  Advisor:Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Sáng (2022)

 • Luận án đã hệ thống hóa lý luận về ngành và ngành kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xây dựng lý luận về phát triển ngành cao su; xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu sự phát triển ngành cao su trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở chuỗi cung ứng các sản phẩm chính từ cây cao su để làm rõ các yếu tố tác động và các tác nhân trong chuỗi cung ứng&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 875