Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn : [710]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 710
 • TVQH_Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nông dân Việt Nam hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Xuân Cử (2017-08-24)

 • Bài viết trình bày việc thực hiện phương hướng do Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện nay cần thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và chuyển một bộ phận nông dân sang làm phục vụ tại các ngành c...

 • TVQH_Đổi mới nhận thức và nâng cao trình độ chuyên môn, tạo việc làm cho nông dân_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Phượng, Trịnh Thị Thu Hiền (2016-12-06)

 • Văn kiện Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) đề ra phương hướng: “Tạo cơ hội để mọi người có việc làm và cải thiện thu nhập... Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động dôi dư từ khu vực nông nghiệp do việc tích tụ, tập trung ruộng đất hoặc thu hồi đất phát triển công nghiệp, đô thị và các công trình công cộng. Khuyến khích đầu tư xã hội tạo ra nhiều việc làm, nâng cao chất lượng&#...

 • TVQH_Xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Cần chú trọng tính đặc thù về tự nhiên và văn hóa - xã hội_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Hữu Sơn (2017-01-23)

 • Hiện nay, công cuộc xây dựng nông thôn mới ở vùng cao nước ta gặp rất nhiều khó khăn, các địa phương chưa xây dựng được mô hình phù hợp. Nguyên nhân chủ yếu là vùng cao có đặc điểm đặc thù về địa hình, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tính đặc thù này đòi hỏi phải có những nghiên cứu khoa học về việc xây dựng tiêu chí, cũng như các chính sách, bước đi và cách làm...

 • TVQH_Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội Kết quả và kinh nghiệm_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Nam (2018-12-26)

 • Trong những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bài viết trình bày Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn m...

 • TVQH_Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Phượng (2019-02-01)

 • Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là hai nội dung trọng tâm trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với khu vực nông thôn, nông dân, người nghèo, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Hai nội dung đó đã được Chính phủ cụ thể hóa bằng các chương trình mục tiêu quốc gia và đạt được những kết quả quan trọng. Bài viết trình bày hai Chương trình&...

 • TVQH_Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực nâng cao đời sống nông dân_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Mai (2018-05-29)

 • Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bao gồm một tổng thể các hoạt động nhằm cải biến sâu sắc nông thôn, nông dân và nền nông nghiệp nước ta. Theo đó, xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của đời sống nhân dân và giao lưu hàng hóa; nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tiên tiến, hiện đại. Đời sống vật c...

 • PLTTOL2.17_Kinh nghiem quoc te_quan ly nghe ca_cong dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hạnh (2017-02)

 • Bài viết trình bày khái niệm đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng đến cơ sở khoa học của quản lý dựa vào cộng đồng; một số kinh nghiệm của quốc tế và một số vấn đề cho Việt Nam rút ra từ kinh nghiệm quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng.

 • 1. TOAN VAN LUAN AN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phan Văn Trung;  Advisor:Nguyễn Thám, Nguyễn Đăng Độ (2021)

 • Công trình nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích cảnh quan để đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng phát triển nông – lâm nghiệp lưu vực sông Bé. Xây dựng bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1/250.000 lưu vực sông Bé. Xác định mức độ thích hợp và thứ tự ưu tiên của các loại cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp ở lưu vực. Đề xuất sử dụng hợp lý lãnh thổ phục ...

 • Luan an-Truong Duy Huong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trương Duy Hướng;  Advisor:Võ Viễn (2021)

 • Xây dựng quy trình tổng hợp cả MS2 (M = Mo, W) vàcomposite MS2/g-C3N4 sử dụng phản ứng trạng thái rắn, việc khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu thu được đã chỉ ra tầm quan trọng của sự hấp phụ trong toàn bộ quátrình xúc tác quang, lượng chất ô nhiễm hữu cơ hấp phụ càng nhiều thì hiệu suất quang phân hủy nó càng lớn. Tuy nhiên, sự hấp phụ quá lớn có thể dẫn đến tác đ...

 • LUAN AN - TAN (FINAL).pdf.jpg
 • Luận án


 • Dương Viết Tân;  Advisor:Trương Văn Tuyển, Trương Quang Hoàng (2021)

 • Đề tài đã làm rõ thêm nội dung nghiên cứu chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ về tính đặc thù và đa dạng (phân loại theo dân tộc và mức sống) ở vùng miền núi, bổ sung cho nghiên cứu chiến lược sinh kế dựa vào đặc trưng (sinh thái và kinh tế xã hội) của từng vùng, từng đơn vị hành chính và từng cộng đồng. Chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ này được hình thành và ...

 • LUAN AN TIEN SI NCS LE VAN BAY 12-8-2021.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Văn Bẩy;  Advisor:Dương Văn Sơn, Đỗ Anh Tài (2021)

 • Trên cơ sở nền tảng khung lý luận được xây dựng về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa, luận án phân tích thực trạng, làm rõ những thành tựu, hạn chế về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên giai đoạn 2016 đến 2020 và chỉ ra nguyên nhân của nó. Từ đó, đưa ra quan điểm và đề xuất các giải p...

 • PLTTOL_1.17_Danh gia chinh sach su dung dat nong nghiep.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Tuyến, Bùi Thế Hùng (2017-01)

 • Bài viết nghiên cứu một số chính sách sử dụng đất nông nghiệp bao gồm chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; chính sách dồn điền đổi thửa; chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên ba khía cạnh: tìm hiểu nội dung, đánh giá thực trạng và khuyến nghị giải pháp hoàn thiện chính sách.

 • NOI DUNG LUAN AN_LAM VAN LINH.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lâm Văn Lĩnh;  Advisor:Hà Thanh Toàn, Nguyễn Huy Cần (2021)

 • Luận án nhằm đánh giá thực tiễn triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre từ số liệu thu thập về thực tiễn tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, phân tích, đánh giá về bối cảnh, tình hình nông nghiệp trước và sau tái cơ cấu của tỉnh theo từng lĩnh vực. Nghiên cứu dựa vào phỏng vấn trực tiếp 540 hộ nông dân có sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) tại 03 ...

 • Luanan_NCS.VoThiPhuongNhung_DHLN.pdf.jpg
 • Luận văn; Luận án


 • Võ Thị Phương Nhung;  Advisor:Nguyễn Văn Tuấn (2021)

 • Luận án cung cấp cơ sở dữ liệu về thực trạng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững của tỉnh Hà Tĩnh. Luận án đã áp dụng tổng hợp các phương pháp phân tích định tính và định lượng để đánh giá thực trạng, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng; áp dụng bộ tiêu chí đề xuất để đánh giá tính bền vững của phát triển lâm nghiệp. Luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy sự phát...

 • 7 LUAN AN - LE THANH CONG_final.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thành Công;  Advisor:Phạm Quang Thu, Vũ Văn Định (2021)

 • Luận án đã phân lập được 42 chủng nấm từ đất mùn và lá thông rụng tại 5 địa điểm nghiên cứu, trong đó 24 chủng nấm có khả năng phân giải cellulose mạnh và rất mạnh. Từ 24 chủng nấm này, 22 loài, 11 chi, 8 họ, 8 bộ, 6 lớp, 3 ngành đac được giám định đến loài. Trong đó có 10 loài nấm được ghi nhận là mới cho khu hệ vi nấm ở Việt Nam, gồm: Aspergillus chrysellus, Penicillium ada...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 710