Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn : [693]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 693
 • NOI DUNG LUAN AN_LAM VAN LINH.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lâm Văn Lĩnh;  Advisor:Hà Thanh Toàn, Nguyễn Huy Cần (2021)

 • Luận án nhằm đánh giá thực tiễn triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre từ số liệu thu thập về thực tiễn tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, phân tích, đánh giá về bối cảnh, tình hình nông nghiệp trước và sau tái cơ cấu của tỉnh theo từng lĩnh vực. Nghiên cứu dựa vào phỏng vấn trực tiếp 540 hộ nông dân có sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) tại 03 ...

 • Luanan_NCS.VoThiPhuongNhung_DHLN.pdf.jpg
 • Luận văn; Luận án


 • Võ Thị Phương Nhung;  Advisor:Nguyễn Văn Tuấn (2021)

 • Luận án cung cấp cơ sở dữ liệu về thực trạng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững của tỉnh Hà Tĩnh. Luận án đã áp dụng tổng hợp các phương pháp phân tích định tính và định lượng để đánh giá thực trạng, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng; áp dụng bộ tiêu chí đề xuất để đánh giá tính bền vững của phát triển lâm nghiệp. Luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy sự phát...

 • 7 LUAN AN - LE THANH CONG_final.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thành Công;  Advisor:Phạm Quang Thu, Vũ Văn Định (2021)

 • Luận án đã phân lập được 42 chủng nấm từ đất mùn và lá thông rụng tại 5 địa điểm nghiên cứu, trong đó 24 chủng nấm có khả năng phân giải cellulose mạnh và rất mạnh. Từ 24 chủng nấm này, 22 loài, 11 chi, 8 họ, 8 bộ, 6 lớp, 3 ngành đac được giám định đến loài. Trong đó có 10 loài nấm được ghi nhận là mới cho khu hệ vi nấm ở Việt Nam, gồm: Aspergillus chrysellus, Penicillium ada...

 • toàn văn Luận án Đào Đức Hưởng.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đào Đức Hưởng;  Advisor:Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương (2021)

 • Luận án tiến sĩ đã phân tích và luận giải được tốc độ, địa điểm, nguyên nhân chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vận dụng được phương pháp phân tích thành phần chính (PCA – Principal Component Analysis), phương pháp dự báo biến động sử dụng đất bằng chuỗi Markov và hệ thống thông tin địa lý để giải bài toán mức đô thị ...

 • QLDD - LA - Nguyen Xuan Thanh.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Thanh;  Advisor:Đỗ Nguyên Hải, Hoàng Xuân Phương (2021)

 • Nghiên cứu đóng góp cơ sở lý luận khoa học trong chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp thích hợp, hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện sinh thái nhằm phục vụ cho mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và những vùng có điều kiện sinh thái tương tự thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp cho việc chuyển đổi...

 • CN - LA - Saykham SOUKSANITH.pdf.jpg
 • Luận án


 • Saykham Souknith;  Advisor:Đặng Vũ Bình (2021)

 • Luận án đánh giá được đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà HC - một giống gà bản địa và được nuôi khá phổ biến ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Đánh giá được khả năng sản xuất của tổ hợp lai F1 và khả năng sinh sản của tổ hợp lai F2 giữa gà HC với gà LP, trong đó con lai F1(HC-LP) và F2(♂LP-HC x ♀HC-LP) có ưu điểm nổi trội về khả năng đẻ trứng; Tổ hợ...

 • 1. ToanvanLuanan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Mai Văn Quân;  Advisor:Đặng Vũ Thị Thanh, Trịnh Xuân Hoạt (2021)

 • Luận án đã định danh nấm Botrytis cinerea là tác nhân gây bệnh thối xám trên các cây trồng tại Việt Nam bằng kỹ thuật PCR sử dụng cặp mồi C729+/C729-. Đã bổ sung thêm 20 loài cây thuộc 12 họ thực vật là ký chủ của nấm B. Cinerea tại các tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên. Luận án đã xác định đặc điểm sinh học và gây bệnh của các nguồ...

 • NCS. LÊ THANH HẢI- TOÀN VĂN LUẬN ÁN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thanh Hải;  Advisor:Dương Xuân Tuyển, Nguyễn Hữu Tỉnh (2021)

 • Đây là công trình nghiên cứu mới có hệ thống về chọn lọc đối với tính trạng dày thịt ức liên quan chặt chẽ đến chất lượng thịt xẻ của vịt hướng thịt ở nước ta. Chọn tạo được hai dòng vịt V52 và V57 có một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vượt trội so với các dòng vịt hướng thịt hiện có, đó là sinh trưởng nhanh, nuôi ngắn ngày, tỷ lệ cơ ức cao phục vụ tốt chăn nuôi côn...

 • KTNN - LA - Nguyen Gia Kiem.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Gia Kiêm;  Advisor:Lê Trọng Hùng, Hoàng Liên Sơn (2021)

 • Nghiên cứu hướng tới: (i) Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu; (ii) Đánh giá thực trạng liên kết trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu tại khu vực miền Trung Việt Nam; (iii) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu tại khu vực miền Trung Việt Nam; (iv) Đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết trong phát ...

 • CN - LA - Chu Hoang nga.pdf.jpg
 • Luận án


 • Chu Hoàng Nga;  Advisor:Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Vũ Bình (2021)

 • Luận án đã xác định một số tham số di truyền đối với tính trạng khối lượng cơ thể của dòng trống vịt HY1 và tính trạng về năng suất trứng của dòng mái vịt HY2. Trên cơ sở giá trị giống ước tính được đối với khối lượng cơ thể lúc 7 tuần tuổi và năng suất trứng trong 20 tuần đẻ, đã chọn lọc nâng cao được khả năng sinh trưởng đối với dòng trống vịt HY1 và năng suất trứng đ...

 • 18.6. LA Samoc.NgocHa_ sau PBK..pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thị Ngọc Hà;  Advisor:Đặng Văn Thuyết, Trần Bình Đà (2021)

 • Nghiên cứu về ảnh hưởng của một số nhân tố lập địa đến sinh trưởng của rừng trồng Sa mộc cho thấy: với chỉ tiêu D1.3, ảnh hưởng nhiều nhất là nhân tố mật độ trồng (26,11%) và nhiệt độ (24,91%) tiếp đó là dung trọng đất (10,79%), độ dốc (8,34%); lượng mưa (6,29%), nitơ tổng số (3,8%). Đối với Hvn, tuổi cây có mức ảnh hưởng cao nhất chiếm 30,73%; nhân tố lập địa như nhiệt độ chiếm 23,50%; độ&...

 • TVQH_Vấn đề lương thực toàn cầu - Tăng trưởng và nghịch lý_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Trần Trọng (2010-05-13)

 • Cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay không khỏi khiến ta suy nghĩ. Suốt bốn thập kỷ qua, sản lượng lương thực toàn cầu không ngừng tăng lên, thậm chí ngay cả trong những năm xảy ra mất mùa ở nhiều khu vực. Thế nhưng, hiện nay một bộ phận lớn dân số thế giới bị đói và có nguy cơ chết đói,... Bài viết phân tích sự tăng trưởng và nghịch lý về lương thực nếu không được giải&...

 • TVQH_Nông nghiệp bền vững và bài toán giảm nghèo đói ở các nước đang phát triển_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Hoa (2010-06-03)

 • Trong bối cảnh dân số thế giới tăng nhanh, để bảo đảm được nhu cầu lương thực của 9 tỉ người vào năm 2050, sản lượng lương thực của toàn thế giới sẽ phải tăng gấp đôi. Để giải được bài toán an ninh lương thực và giảm nghèo thì một trong những nền tảng quan trọng nhất là phát triển nông nghiệp bền vững. Bài viết đưa tới nhận thức lại vai trò của nông nghiệp; con đường để thoát nghèo.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 693