Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn : [809]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 809
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đỗ Huy Long (2022-11-08)

 • Bài viết xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm của nông dân như một chiến lược chống lại thiệt hại do dịch bệnh và các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đến kết quả của người nuôi tôm.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đỗ Huy Long (2022-11-08)

 • Bài viết trình bày một số kết quả đạt được về Tổ chức các hội nghị, hội thảo; Triển khai xây dựng các đề án phát triển ngành tôm và ban hành các văn bản chỉ đạo; Công tác quản lý vật tư đầu vào dùng trong nuôi trồng thủy sản; Công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh; Công tác cấp mã số cơ sở nuôi tôm; và một số đề xuất kiến nghị.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Anh Thư (2022-11-08)

 • Bài viết trình bày về các nội dung như: Tổng quan chung về hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam; Kết quả công thực hiện quyết định 742/QĐ-TTg; Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Một số nhiệm vụ trong tâm phát triển hệ thống khu bảo tồn biên giai đoạn 2021-2030

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Linh Thanh (2022-03-15)

 • Theo tính toán của Liên hợp quốc, hiện nay, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang chiếm 1/2 số lượng những người thiếu lương thực trên toàn thế giới. Các yếu tố bất ổn chính trị, kinh tế và xã hội của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đi kèm với hệ thống sản xuất lương thực chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tác động mạnh đến vi...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 809