Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn : [845]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 845
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ánh (2016-01)

 • Bài viết đánh giá khái quát thành tựu và hạn chế, yếu kém của quá trình phát triển nông nghiệp Việt Nam; đồng thời nhận định về cơ hội, thách thức trong tình hình và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Từ đó, bài viết khuyến nghị một số giải pháp dưới góc độ quản lý kinh tế nhằm phát huy tiềm năng, tăng cường nội lực để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và hội nhập quốc tế&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Tiệp (2007-06)

 • Bài viết trình bày ý kiến trao đổi về các đặc điểm, cơ cấu, bản chất và kinh nghiệm một số quốc gia về thủy lợi phí. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp dành cho Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Khắc Thanh (2022-11)

 • Bài viết làm rõ vị trí, vai trò và những quan điểm, tư tưởng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó vận dụng vào quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng, đánh giá thực trạng và từ đó phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII).

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (2008)

 • Bài viết phân tích khái niệm, lý luận “tam nông” đã được Trung Quốc thực hiện thành công nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 845