Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (1996)

 • Sau gần 3 năm thi hành (1993-1996) vẫn còn một số quy định của luật đất đai chưa được cụ thể hoá. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thi hành luật đất đai. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho pháp luật về đất đai thiếu đồng bộ, cần phải được sửa đổi bổ sung trong thời gian tới. Bài viết đề cập đến một số quy định của luật đất đai đang cần được cụ thể hoá.

 • 1995


 • Authors: Đào Công Thiện (1995)

 • Vào những năm 1990, đồng hành với sự tan vỡ của hàng loạt các quỹ tín dụng, các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế đoàn thể (268) cũng ở trong tình trạng mất ổn định về khả năng mua bán và thanh toán trong quan hệ tiền hàng. Đó là thực tại của sự đan chen từng chiều trong quan hệ kinh tế, đã gây ra sự mất trật tự cho công tác quản lý của Nhà nước ta trong thời gian đầu của nền kinh tế thị trường ...

 • 1995


 • Authors: An Hà (1995)

 • Tôi đã đọc bài "Vì sao vụ kiện 16m2 đất ở Đà Nẵng phải qua 5 lần xét xử" của tác giả Vũ Hằng đăng trên tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 năm 1994. Và tôi cũng được biết rằng quan điểm của tác giả về vụ án này được nhiều người làm công tác thực tiễn trong ngành tòa án và kiểm sát ủng hộ. Cho đến nay vụ kiện này đã qua 5 lần xét xử và đã qua cấp xét xử cao nhất: Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, và vì vậy theo pháp luật hiện hành vụ kiện đã vĩnh viễn khép lại. Tuy vậy tôi vẫn muốn nêu một quan điểm khác về vụ kiện này để bạn đọc tham khảo.

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Thu Hạnh (1996)

 • Việc quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng trong một pháp lệnh riêng biệt cho thấy tầm quan trọng và tính phức tạp trong các quan hệ của chủ thể này. Tuy nhiên việc sử dụng đất của các tổ chức đôi khi còn gặp nhiều vấn đề khác, do đó, Nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ hơn phần đất giao cho các tổ chức sử dụng.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Huy Tính; Bùi Xuân Đính (1996)

 • Việc soạn thảo hương ước mới hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh, mà trước hết là phải giải quyết vấn đề quan niệm về vị trí của hương ước mới đối với các vấn đề phát triển của nông thôn hiện nay; mối quan hệ giữa cấp huyện, xã với làng, giữa bốn ngành nội chính tư pháp văn hoá, khoa học trong việc soạn thảo, phê duyệt và thực thi hương ước. Quy ước làng phải hợp pháp luật, chuyển tải pháp luật, phù hợp với cuộc sống từng làng, cùng với pháp luật quản lý tốt đời sống xã hội, phục vụ công cuộc phát triển xã hội.

 • 1999


 • Authors: Nguyễn Tiến Dũng (1999)

 • Trình bày thị trường và công nghệ marketing bán hàng điện- điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta. Phân tích thực trạng các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng ở các DNTM trên thị trường nông thôn nước ta. Đề xuất các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Đức Minh (1996)

 • Trong quá trình xây dựng một cơ chế thích ứng với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, có không ít tranh luận về sự tồn tại của luật kinh tế và mối quan hệ giữa luật kinh tế và luật dân sự với tư cách là những ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nhất là việc xác định phạm vi điều chỉnh đối với quan hệ tài sản trong kinh doanh. Vì vậy cần phải tìm hiểu sự khác nhau trong bản chất các quan hệ trao đổi của đời sống dân sự, kinh tế của ngày hôm nay.

 • 1996


 • Authors: Nguyễn Hoài Nam (1996)

 • Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 14/7/1993, chúng ta đã thu được một số kết quả bước đầu trong công tác quản lý và giải quyết những tranh chấp về đất đai nhằm đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Những quy định của Luật đất đai đã đáp ứng được nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý, sử dụng và giải quyết những tranh chấp về đất đai. Tuy nhiên quá trình triển khai thi hành luật cho thấy đã có những cách hiểu khác nhau với một số quy định của luật đất đai như: thế nào là giá trị quyền sử dụng đất, giá đất, giá thuê đất, ... Do việc hiểu chưa thống nhất về những quy định của Luật nên việc giải qu...

 • 1999


 • Authors: Nguyễn Hữu Khải (1999)

 • Hệ thống hóa cơ sở khoa học của việc chuyên môn hóa đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm cây công nghiệp của Việt Nam. Phân tích thực trạng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cây công nghiệp của Việt Nam điển hình là 5 mặt hàng: cà phê, cao su, chè, hạt điều và lạc. Từ đó, xác định lại vị trí của nhóm hàng xuất khẩu này trong nền kinh tế và cơ cấu xuất khẩu của cả nước, đồng thời tìm ra những tồn tại để tập trung nghiên cứu giải quyết. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu, thực hiện những định hướng lớn của nhóm hàng này vào đầu thế kỷ tới; Luận án TS. Kinh tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ Giáo dục và đào tạo

 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Hương Lan (1995)

 • Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đã từng ghi nhận việc tồn tại song song của hệ thống luật các làng xã mà dân gian quen gọi lệ làng với hệ thống luật pháp của Nhà nước Trung ương. Phần lớn các bản hương ước đều tập trung vào những quy ước khẳng định lãnh thổ ranh giới của làng; quy ước liên quan đến sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường; quy ước liên quan đến cơ cấu tổ chức và quan hệ xã hội trong làng; quy ước về việc đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước; quy ước về văn hoá, giáo dục, tín ngưỡng; các hình thức xét xử lệ làng; việc sửa đổi và duy trì hương ước.