Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Phạm Hữu Nghị (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vấn đề về sở hữu đất đai -- Nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về đất đai -- Chế độ sử dụng đất -- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất -- Về thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất -- Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hành vi pháp luật về đất đai -- Quy định trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc quản lý...

 • 2008


 • Lưu Quốc Thái (2008)

 • Electronic Resources; Hình thức sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam - Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế thị trường – Xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong quan hệ đất đai nhằm củng cố, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

 • Tạp chí


 • Phạm Thu Thuỷ (2009)

 • Việc quy định hạn mức đất nông nghiệp đặt ra giới hạn cần thiết, hành lang pháp lý an toàn để việc tập trung đất đai phát huy được vai trò tích cực của nó trên cơ sở hạn chế tác động tiêu cực. Phân tích làm rõ vấn đề hạn mức đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • 2004


 • Nguyễn Việt Hương (2004)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu thiết chế tổ chức và cơ chế vận hành của đời sống làng xã cổ truyền Việt Nam. Đánh giá vai trò của thiết chế, cơ chế tự quản trong làng xã để khẳng định sự tồn tại nền dân chủ làng xã và truyền thống dân chủ làng xã ở nước ta. Đặt vấn đề: có hay không có truyền thống dân chủ làng xã ở Việt Nam qua đó có cái nhìn vào cấu trúc, tiếp cận và mối&#...