Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đỗ Huy Long (2022-11-08)

 • Bài viết xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm của nông dân như một chiến lược chống lại thiệt hại do dịch bệnh và các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đến kết quả của người nuôi tôm.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đỗ Huy Long (2022-11-08)

 • Bài viết trình bày một số kết quả đạt được về Tổ chức các hội nghị, hội thảo; Triển khai xây dựng các đề án phát triển ngành tôm và ban hành các văn bản chỉ đạo; Công tác quản lý vật tư đầu vào dùng trong nuôi trồng thủy sản; Công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh; Công tác cấp mã số cơ sở nuôi tôm; và một số đề xuất kiến nghị.

 • previous
 • 1
 • next