Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trung tâm con người và thiên nhiên (2016-08)

 • Nhằm cung cấp thêm một góc nhìn về "thể chế lâm nghiệp xã hội" trong tiến trình sửa đổi Luật bảo vệ và phát triển rừng, bên cạnh việc đưa ra những phân tích về diễn biến rừng Việt Nam cùng các lựa chọn (xu hướng) và thách thức phát triển trong tương lai, bản tin chính sách tập trung đánh giá việc thực thi các chính sách liên quan đến rừng (giao khoán bảo vệ, rừng cộng đồng), đất r...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Khánh (2020-09)

 • Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng đánh giá tác động chi tiêu công đến tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc liên tục tăng ngân sách nhà nước (NSNN) cho nông nghiệp đã thúc đẩy tăng trưởng cho ngành này. Tuy nhiên, tác động vẫn chưa nhiều, chủ yếu trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc NSNN tác động tới tăng trưởng c...

 • previous
 • 1
 • next