Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (1996)

 • Sau gần 3 năm thi hành (1993-1996) vẫn còn một số quy định của luật đất đai chưa được cụ thể hoá. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thi hành luật đất đai. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho pháp luật về đất đai thiếu đồng bộ, cần phải được sửa đổi bổ sung trong thời gian tới. Bài viết đề cập đến một số quy định của luật đất đai đang cần được cụ thể hoá.

 • 2005


 • Authors: Phạm Hữu Nghị (2005)

 • Trong bài viết này trình bày lần lượt ba vai trò của nhà nước trong việc thực hiện từng loại quyền đối với đất đai: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt. Việc thừa nhận và ngày càng mở rộng các quyền cho người sử dụng đất, quy định và thực hiện trong thực tế cuộc sống các bảo đảm cho người sử dụng đất chính là phương thức hiện hữu để nhà nước và xã hội thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai một cách thực chất, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường

 • 1995


 • Authors: An Hà (1995)

 • Tôi đã đọc bài "Vì sao vụ kiện 16m2 đất ở Đà Nẵng phải qua 5 lần xét xử" của tác giả Vũ Hằng đăng trên tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 năm 1994. Và tôi cũng được biết rằng quan điểm của tác giả về vụ án này được nhiều người làm công tác thực tiễn trong ngành tòa án và kiểm sát ủng hộ. Cho đến nay vụ kiện này đã qua 5 lần xét xử và đã qua cấp xét xử cao nhất: Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, và vì vậy theo pháp luật hiện hành vụ kiện đã vĩnh viễn khép lại. Tuy vậy tôi vẫn muốn nêu một quan điểm khác về vụ kiện này để bạn đọc tham khảo.

 • 9-2012


 • Authors: Nguyễn Thế Dũng; Phạm Thị Mộng Hoa; James Anderson (2012)

 • Bản Tài liệu Chính sách này đề xuất các cải cách liên quan tới bốn chủ đề chính: đảm bảo quyền sử dụng đất của nông dân và nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng đất; thu hồi và bồi thường đất một cách minh bạch và công bằng; tạo điều kiện quản lý đất đai hiệu quả và hiệu lực; nâng cao tính hiệu quả của quản trị đất đai.