Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Lê Thu Hường (2015)

 • Nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong khi lực lượng lao động phổ thông dư thừa thì lực lượng lao động có trình độ, nhất là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp cao lại thiếu hụt. Đây là tình trạng đáng báo động, không phù hợp với quy luật tăng trưởng

 • Sách


 •  (2016)

 • Nội dung của cuốn sách gồm: Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Chế độ, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; Hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quy định quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng công trình nông thôn.

 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách là cẩm nang hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cung cấp những quy định chung về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tập trung vào bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đưa ra một số quy trình đánh giá, xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách tập trung giới thiệu rộng rãi một số mô hình hay, điển hình tiên tiến trên cả nước với nội dung chính được chia làm ba phần: Những miền quê đáng sống; Những mô hình điển hình; Những tấm gương điển hình. Mỗi câu chuyện trong từng phần là một lát cắt, phản ánh sự quan tâm chỉ đạo ở các địa phương và phản ánh chân thực nhất đời sống của bà con vùng nông thôn.

 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ yếu bàn luận về những thành tựu to lớn, toàn diện, lịch sự trong nền nông nghiệp Việt Nam, những đột phá mới trong nền nông nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp đa giá trị.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách tổng hợp đầy đủ đường lối, định hướng chung và cụ thể về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gồm các nội dung: chương trình mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới.