Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Nguyễn Anh Thư (2022-11-08)

  • Bài viết trình bày về các nội dung như: Tổng quan chung về hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam; Kết quả công thực hiện quyết định 742/QĐ-TTg; Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Một số nhiệm vụ trong tâm phát triển hệ thống khu bảo tồn biên giai đoạn 2021-2030

  • previous
  • 1
  • next