Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Đầu tư vào nuôi trồng thủy sản khai thác hoặc "không cho ăn" đã được đề xuất như một giải pháp một phần để cung cấp lương thực bền vững. Một khía cạnh quan trọng là khả năng tương tác giữa nuôi trồng thủy sản và môi trường ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái. Ở đây, chúng tôi định lượng và kiếm tiền từ tác động của việc nuôi hai mảnh vỏ và rong biển đối với dịch vụ điều tiết (loại bỏ nitơ từ vùng nước gần bờ) và dịch vụ hỗ trợ (cung cấp môi trường sống cho các loài có giá trị thủy sản). Chúng tôi ước tính rằng trung bình, 275–581 kg N ha− 1 năm (tính theo đơn vị thu hoạch: 4–25 kg N t -1) được loại bỏ thông qua phân tích sinh học tại các trang trại nuôi hàu, vẹm và ro...

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Chuyên đền ày đánh giá tính bền vững của việc sử dụng nước biển đã khử muối để tưới tiêucho sản xuất nông nghiệp, đưa ra những hạn chế và tiềm năng của vấn đề này. Sử dụng nước khử muối để tưới tiêu đặt ra những thách thức, bao gồm mức tiêu thụ năng lượng cao, nguy cơ góp phần gây ra biến đổi khí hậu và các mối lo ngại liên quan đến nông học.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Nuôi trồng thủy sản là hệ thống sản xuất thực phẩm toàn cầu phát triển nhanh nhất, cung cấp gần một nửa nguồn cung thủy sản trên thế giới. Một phần đáng kể sản lượng nuôi trồng thủy sản được sản xuất ở miền Nam và tiêu thụ ở miền Bắc, với phần lớn sản lượng đến từ các nhà sản xuất nhỏ ở các nước châu Á. Sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực này đã dẫn đến một loạt các mối quan tâm về xã hội, môi trường và quản trị, việc đưa ra giấy chứng nhận như một giải pháp quản trị thị trường. Chuyên đề này đánh giá tiềm năng của chứng nhận đối với các hộ nuôi tôm sản xuất nhỏ ở Việt Nam, xem xét các cách thức mà ba tiêu chuẩn hoạt động ở Việt Nam tập trung vào các khía cạnh xã hội, môi trường,...

 • previous
 • 1
 • next