Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1996


 • Nguyễn Hoài Nam (1996)

 • Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 14/7/1993, chúng ta đã thu được một số kết quả bước đầu trong công tác quản lý và giải quyết những tranh chấp về đất đai nhằm đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Những quy định của Luật đất đai đã đáp ứng được nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý,&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hoài Nam (2020-04)

 • Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 05- 08/2019 nhầm tìm hiểu về chuỗi cung ứng rau an toàn tại tỉnh Lâm Đồng và phân tích cấu trúc chi phí logistics dựa trên các hoạt động logistics liên quan trong chuỗi cung ứng rau sạch bằng phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động ịActivity-Based Cost method). Kết quả cho thấy, chuỗi cung ứng rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng gồm các tác nhân: nhà sản xuất,...

 • previous
 • 1
 • next