Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (1996)

 • Sau gần 3 năm thi hành (1993-1996) vẫn còn một số quy định của luật đất đai chưa được cụ thể hoá. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thi hành luật đất đai. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho pháp luật về đất đai thiếu đồng bộ, cần phải được sửa đổi bổ sung trong thời gian tới. Bài viết đề cập đến một số quy định của luật đất đai đang cần được cụ thể hoá.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2012)

 • Tổng quan pháp luật bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của Hàn Quốc; Một số nguyên tắc bồi thường và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chế định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

 • 10-2013


 • Authors: Phạm Thị Thùy Dương; Nguyễn Quang Tuyến; Nguyễn Hải An; Nguyễn Thị Hường; Hoàng Nguyên Bình; Ngô Thị Thịnh; Bùi Thu Dung; Trần Thị Hà Thương (2013)

 • Báo cáo đưa ra các khuyến nghị cụ thể góp phần sửa đổi, bổ sung các quy định về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai của Luật Đất đai nhằm làm rõ và hoàn thiện thủ tục hòa giải, bao gồm uỷ quyền cho UBND giám sát thi hành các thoả thuận sau khi hoà giải thành công. Tăng cường tập huấn, tăng lương cho các cán bộ tổ hoà giải. Dùng hoà giải thay vì khiếu nại hành chính khi giải quyết tranh chấp giữa người dân với các cơ quan nhà nước liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bổ sung quy định về tham vấn cộng đồng về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng là một biện pháp để giảm thiểu tranh chấp và tạo dựng bầu không khí hợp tác giữa các bê...

 • previous
 • 1
 • next