Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ngọc Nga;  Advisor:Võ Phước Tấn (2019-02)

 • Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư công, quy mô và cơ cấu đầu tư, hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017. Phân tích những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Nga (2017-12-26)

 • Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có hoạt động sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp to lớn vào GDP. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng này vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là các dịch vụ công trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Qua khảo sát 270 hộ gia đình tại Vùng, bài viết sẽ đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ công trong ...

 • previous
 • 1
 • next