Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 2008


  • Nguyễn Thị Nga (2008)

  • Nội hàm của đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất chưa được xác định rõ ràng và thiếu thống nhất giữa các văn bản pháp luật – Quy định pháp luật hiện hành về đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và hợp đồng thế chấp nhà ở còn nhiều mâu thuẫn và nhiều bất cập – Với quy định của pháp luật hiện hành “đăng ký” là yêu cầu bắt buộc, là điều kiện để hợp đồng thế chấp quyền&...

  • previous
  • 1
  • next