Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2005


 • Authors: Phạm Hữu Nghị (2005)

 • Trong bài viết này trình bày lần lượt ba vai trò của nhà nước trong việc thực hiện từng loại quyền đối với đất đai: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt. Việc thừa nhận và ngày càng mở rộng các quyền cho người sử dụng đất, quy định và thực hiện trong thực tế cuộc sống các bảo đảm cho người sử dụng đất chính là phương thức hiện hữu để nhà nước và xã hội thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai một cách thực chất, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường

 • 2004


 • Authors: Phạm Hữu Nghị (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vấn đề về sở hữu đất đai -- Nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về đất đai -- Chế độ sử dụng đất -- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất -- Về thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất -- Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hành vi pháp luật về đất đai -- Quy định trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc quản lý đất đai; xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và cán bộ địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

 • previous
 • 1
 • next