Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Phạm Quang Ngọc;  Advisor:Phạm Kim Cương, Nguyễn Thành Trung (2019)

 • Luận án đã xây dựng khẩu phần có bổ sung ngọn lá cây keo dậu (Leucaena leucocephala) hợp lý cho giảm thiểu lượng mêtan thải ra môi trường, tăng khối lượng và chuyển hóa thức ăn tốt của bò lai Sind sinh trưởng áp dụng trong sản xuất. Luận án đã xây dựng được phương trình hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa hai phương pháp xác định mêtan bằng sắc ký khí (Gas chromatography-GC) và phương pháp thể...

 • Luận án


 • Phạm Quang Ngọc;  Advisor:Phạm Kim Cương, Nguyễn Thành Trung (2019)

 • Luận án đã xác định được ảnh hưởng của mức bổ sung ngọn lá cây keo dậu (Leucaena leucocephala) vào khẩu phần đến lượng mêtan phát thải, tỷ lệ tiêu hóa, tích lũy nitơ, tăng khối lượng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của bò lai Sind sinh trưởng. Đã xây dựng khẩu phần có bổ sung ngọn lá cây keo dậu (Leucaena leucocephala) hợp lý cho giảm thiểu lượng mêtan thải ra môi trường, tăng khối lượng và...

 • previous
 • 1
 • next