Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Phạm Văn Tài (2017-08)

 • Nhờ có điều kiện tự nhiên khí hậu và địa hình phù hợp phát triển các cây nông sản lâu năm, vùng Đông Nam Bộ nối tiếng với các mặt hàng nông sản xuất khẩu đi khắp thế giới, như: hồ tiêu, sắn, điều, cao su và cà phê, đặc biệt là mặt hàng cao su. Tuy nhiên, hiện nay, xuất khẩu mặt hàng này còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân là do: chất lượng thấp, việc xây dựng hình ảnh, thương ...

 • 2014


 • Phạm Văn Tài (2014)

 • Đánh giá những việc làm được và khắc phục những hạn chế trong quá trình sắp xếp, đổi mới mà phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Để đáp ứng mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, việc sắp xếp, đổi mới CTNLN cần tập trung vào những nội dung: tiếp tục sắp xếp, đỏi mới CTNLN; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất; đổi mới cơ chế quản lý rừng; ...

 • previous
 • 1
 • next