Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Hữu Thịnh;  Advisor:Phạm Thị Túy; Đỗ Đức Quân (2018)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tái cơ cấu ngành nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho phát triển KT- XH của tỉnh theo hướng ổn định, hiệu quả và bền vững.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • - (2002-4)

 • Nghiên cứu mức độ dễ tổn thương của các hộ nông dân trồng cây lâu năm trước rủi ro về giá cả; chất lượng kém của phần lớn diện tích trồng cây lâu năm hiện có ở Việt Nam và các hệ thống chế biến và tiếp thị các cây trồng xuất khẩu chính hiện không có đủ khả năng đảm bảo tối đa hóa mức giá cho người nông dân.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Nga (2017-12-26)

 • Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có hoạt động sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp to lớn vào GDP. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng này vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là các dịch vụ công trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Qua khảo sát 270 hộ gia đình tại Vùng, bài viết sẽ đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ công trong ...

 • Bài trích


 • Lê Hữu Ảnh, Nguyễn Quốc Chỉnh; Bùi Thị Ngan, Đỗ Kim Yến; Đồng Đạo Dũng (2017-6)

 • Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu là đầu tàu của chuỗi. Ngân hàng hỗ trợ tín dụng trong khi chính quyền địa phương hỗ trợ cơ chế chính sách thúc đẩy chuỗi. Các bên tham gia đều có lợi khi được tạo điều kiện phát triển chuỗi ổn định. Nghiên cứu đề xuất các bên tham gia cần hoàn thiện hợp đồng, Chính phủ và Hiệp hội chế biến thủy sản cần có các biện pháp hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro,&#...