Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Minh Sơn, Bùi Thị Thùy Linh (2017)

  • Qua phân tích thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản, bài viết chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các quy định liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, khai thác thủy sản, quản lý tàu cá và dịch vụ trong khai thác thủy sản; từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản năm 2003, hoàn thiện tổ chức ngành thủy sản, tăng cường hợp tác...

  • 2002


  • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (2002)

  • Nội dung Luật Thủy sản của một số nước: đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh; quy định việc khai thác các nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng, phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản; xử lý vi phạm.

  • Sách


  • Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy, hải sản Việt Nam (2018)

  • Sách chuyển tải những thông tin cơ bản về IUU góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân Việt Nam, là những thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thị trường EU về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, ngành thủy sản Việt Nam trong chiến dịch chống khai thác IUU trước mắt và lâu dài.