Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2012)

 • Nội dung chuyên đề trình bày về xu hướng chuyển dịch đất đai bắt buộc (thu hồi đất) và chuyển dịch đất đai tự nguyện của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp kinh nghiệm về thu hồi đất tại các nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Cộng hòa Pháp, Các nước ASEAN...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (2012)

 • Tổng quan pháp luật bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của Hàn Quốc; Một số nguyên tắc bồi thường và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chế định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

 • 2011


 • Đặng Hùng Võ; Phạm Thị Mộng Hoa (2011)

 • Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề "Xã hội và các xung đột đất đai" nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thành Luân (2018-07-17)

 • Tính từ năm 1987 đến nay, trong vòng 30 năm, Luật Đất đai đã được sửa đổi, bổ sung 5 lần (vào các năm 1993, 1998, 2001, 2003 và 2013), trong đó, nội dung quy định về quyền sử dụng đất nông nghiệp luôn được chú trọng. Tiếp nối các Luật Đất đai năm 1993 và 2003, Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2014) đã có nhiều sửa đổi quan trọng trong chính sách pháp luật về quy...

 • Tạp chí


 • Phan Trung Hiền (2011)

 • Bài viết tìm hiểu chi tiết và đối chiếu hai chế định trưng dụng và thu hồi đất để thấy trong một số trường hợp, hai chế định này chưa được nhận diện tương thích và chưa được “đối xử” công bằng. Qua đó, tác giả có một số đề xuất xoay quanh vấn đề nhìn nhận tầm quan trọng của hoạt động thu hồi đất trong quy hoạch - vấn đề nổi cộm trong khắp các tỉnh thành ở Việt Nam - và n...

 • 9-2012


 • Nguyễn Thế Dũng; Phạm Thị Mộng Hoa; James Anderson (2012)

 • Bản Tài liệu Chính sách này đề xuất các cải cách liên quan tới bốn chủ đề chính: đảm bảo quyền sử dụng đất của nông dân và nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng đất; thu hồi và bồi thường đất một cách minh bạch và công bằng; tạo điều kiện quản lý đất đai hiệu quả và hiệu lực; nâng cao tính hiệu quả của quản trị đất đai.

 • previous
 • 1
 • next