Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-09-27)

 • Tài liệu thông tin trình bày đây là một phần của Chương trình UN-REDD Việt Nam, các hoạt động đang được triển khai tại hai huyện thí điểm là Di Linh và Lâm Hà, của tỉnh Lâm Đồng ở Tây Nguyên. Ấn phẩm này cung cấp chi tiết về hai địa điểm thí điểm này, bao gồm các khu rừng, các nhóm dân tộc chính và nhận thức và hiểu biết về luật pháp và chính sách bảo vệ rừng.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-09-27)

 • Báo cáo này mô tả Chương trình UN-REDD Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) thực hiện, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Hiện tại các tổ chức này đang hỗ trợ Bộ NN & PTNT chuẩn bị cho cơ chế Giảm phát thải chưa hoà...

 • previous
 • 1
 • next