Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoài Nam (2020-04)

 • Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 05- 08/2019 nhầm tìm hiểu về chuỗi cung ứng rau an toàn tại tỉnh Lâm Đồng và phân tích cấu trúc chi phí logistics dựa trên các hoạt động logistics liên quan trong chuỗi cung ứng rau sạch bằng phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động ịActivity-Based Cost method). Kết quả cho thấy, chuỗi cung ứng rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng gồm các tác nhân: nhà sản xuất,...

 • Bài trích


 • Phạm Bảo Dương (2020-04)

 • Thông qua số liệu thu thập được từ các báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban thành phố Hà Nội, bài viết đánh giá thực tiễn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ (NNCNC), cũng như vai trò của hợp tác xã (HTX) trong phát triển NNCNC ở Hà Nội. Kết quả cho thấy, việc phát triển NNCNC tại Thành phố đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, kết triển quả ...

 • Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-05; 2011-05; 2011-05; 2011-05; 2011-05)

 • Tổng luận đề cập cách tiếp cận mới để tăng cường đổi mới trong nông nghiệp-cách tiếp cận hệ thống đổi mới nông nghiệp - và các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu đem lại, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.; Tổng luận đề cập cách tiếp cận mới để tăng cường đổi mới trong nông nghiệp-cách tiếp cận hệ thống đổi mới nông nghiệp - và các cơ hội mà c...

 • Bài trích


 • Hồ Chí Diên (2020-05)

 • Thái Nguyên là tỉnh đứng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình Mục Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) các tỉnh miền phía Bắc, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân, nhất là các hội đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình NTM vẫn còn tình trang, môt số tiêu chí đạt chuẩn nhưng không bền vững, khoảng các...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Trọng, Trần Đình Tuấn; Đỗ Thị Thúy Phương (2020-05)

 • Sơn tra (hay còn được gọi là táo mèo) được biết đến là đặc sản của núi rừng vùng Tây Bắc, hiện nay đang được trồng phổ biến tại một số tỉnh thuộc Vùng này. Ngày nay, sơn tra mang lại nhiều giá trị kinh tế cao, giúp đồng bào dân tộc vùng cao thoát nghèo. Phát triển ngành hàng cây sơn tra tại các tỉnh vùng Tây Bắc sẽ giúp phát triển kinh tế địa phương và góp phần bảo vệ môi trư...

 • Bài trích


 • Nguyễn Tiến Dũng (2020-07)

 • Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có trình độ phát triển, cũng như năng suất lao động thấp. Đặc biệt, do nguồn thu ngân sách của địa phương khá hạn hẹp, nên chủ yếu phải nhờ vào sự hỗ trợ của ngân sách trung ương trong phát triển. Để có thể tự đứng vững và giàu có, vùng Trung du và miền núi phía Bắc cần có nhiều quyết sách nhằm thu hút được nhiều nguồn lực. Trong đó, liên kết...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-02)

 • Vấn đề biến đổi khí hậu và những tác động đối với các khu vực trên thế giới theo kịch bản thế giới nóng lên; tác động đến nông nghiệp và hệ sinh thái. Khuyến cáo về các chiến lược thực tiễn cần thiết để phát triển một nền nông nghiệp năng động có sức bền hơn trong thế kỷ 21.