Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Khánh (2020-09)

 • Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng đánh giá tác động chi tiêu công đến tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc liên tục tăng ngân sách nhà nước (NSNN) cho nông nghiệp đã thúc đẩy tăng trưởng cho ngành này. Tuy nhiên, tác động vẫn chưa nhiều, chủ yếu trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc NSNN tác động tới tăng trưởng c...

 • Luận án


 • Nguyễn Lan Duyên;  Advisor:Nguyễn Tri Khiêm (2020)

 • Luận án tiến hành phân tích mối quan hệ giữa quy mô đất và hiệu quả hoạt động sản xuất để làm cơ sở xác định ngưỡng quy mô đất tối ưu nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động sản xuất được đo lường thông qua năng suất nhân tố tổng hợp. Kết quả phân tích cho thấy, mô hình có ý nghĩa thống kê cao và tìm được mối quan phi tuyến có dạng Ungược giữa quy mô đất và hiệu quả hoạt ...

 • Luận án


 • Huỳnh Thu Hiền;  Advisor:Tống Thiện Phước, Nguyễn Thùy Dương (2020)

 • Luận án đã hệ thống hoá khung lý thuyết về xây dựng nông thôn mới, làm rõ nội dung xây dựng nông thôn mới, tín dụng ngân hàng đối với xây dựng nông thôn mới, luận giải các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng ngân hàng trong xây dựng nông thôn mới. Luận án cũng đã tổng hợp những nghiên cứu về tín dụng ngân hàng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại một số...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2017)

 • Tài liệu đề cập đến khái quát về tình hình biến động đất nông nghiệp thời gian qua; một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay; những khó khăn, bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai; một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2016-10)

 • Tài liệu đề cập đến bối cảnh Việt Nam; đặc điểm của bộ số liệu VARHS và các bộ số liệu khác; những chuyển đổi ở địa phương; thương mại hóa trong nông nghiệp, kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn; các vấn đề về đất đai, thị trường quyền tài sản và Đầu tư; lao động và di cư; công nghệ thông tin và truyền thông; vốn xã hội và chính trị.

 • Bài trích


 • Lê Hữu Ảnh, Nguyễn Quốc Chỉnh; Bùi Thị Ngan, Đỗ Kim Yến; Đồng Đạo Dũng (2017-06)

 • Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu là đầu tàu của chuỗi. Ngân hàng hỗ trợ tín dụng trong khi chính quyền địa phương hỗ trợ cơ chế chính sách thúc đẩy chuỗi. Các bên tham gia đều có lợi khi được tạo điều kiện phát triển chuỗi ổn định. Nghiên cứu đề xuất các bên tham gia cần hoàn thiện hợp đồng, Chính phủ và Hiệp hội chế biến thủy sản cần có các biện pháp hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro,&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Hữu Nhuần (2020)

 • 2019 là năm ghi nhận những khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp, như: dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại chưa từng có, cháy rừng, hạn hán xâm nhập mặn diễn ra với tần suất và cường độ cao, giá nhiều loại nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp, quá trình xử lý nhằm để Liên minh châu Âu (EC) rút "thẻ vàng " đối với hải sản Việt Nam chậm chuyển biến... Tuy nhiên, với sự chỉ ...