Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thành, Lê Vũ Toàn; Chử Đức Hoàng, Vũ Ngọc Anh (2020-03)

 • Hiện nay, các mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh đang dần thay đổi cách thức vận hành của kinh tế nông nghiệp. Tuy vậy, để có thể tiếp cận với thế giới, đưa các sản phẩm nông nghiệp ra các nước, hay thu hút vốn đầu tư nhiều hơn nữa từ các đối tác nước ngoài vẫn còn là vấn đề đặt ra. Bài viết này đánh giá khả năng hội nhập&#x...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Huyền, Ngô Thế Nam (2020-03)

 • Bài viết đánh giá thực trạng sản xuất sản phẩm nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn TP. Hà Nội. Kết quả cho thấy, diện tích và sản lượng rau có chứng nhận RAT, rau VietGAP và rau hữu cơ đang tâng lên nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm an toàn, chất lượng cửa người dân Thủ đô. Tuy nhiên, việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ còn nhiều&...

 • Bài trích


 • Tường Mạnh Dũng (2020-05)

 • Phát triển bền vững (PTBV) là một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, một trong số đó là giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các chủ thể tham gia sản xuất nông nghiệp. Bài viết sẽ đề cập tới khía cạnh quan hệ...

 • Luận án


 • Trần Thị Xuân;  Advisor:Đinh Ngọc Vượng (2020)

 • Kết quả phân tích thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng thông qua phân tích về thực trạng các phương thức bảo đảm quyền và kết quả thực hiện bảo đảm quyền từ các tỉnh ĐBSH, cho thấy: QTCNS được ghi nhận trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam; các cơ quan quản lý đã có những phương thức bảo đảm quyền trên&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-06)

 • Làm rõ tác động của việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học đến con người và môi trường, đã nêu bật lợi ích của thuốc trừ sâu sinh học, cũng như họat động nghiên cứu phát triển và thương mại hóa loại thuốc này. Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững.