Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Thanh Hiệp (2020-07)

 • Để thuốc bảo vệ thực vật đến được với người nông dân, cần thông qua một mạng lưới các cơ sở dịch vụ mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Pháp luật đã có các quy định về điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; về điều kiện về nhân lực nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh có điều kiện này. Bài viết đề cập những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các quy ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Giáp (2020-09)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Mộc Châu, tinh Sơn La, phân tích những khó khăn, thuận lợi trong phát triển cây ăn quả, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển bền vững cây ăn quả huyện Mộc Châu, tinh Sơn La. Tuy nhiên, phát triển cây ăn quả huyện Mộc Châu gặp nhiều khó khăn như: Điều kiện địa hình chia cắt, đất dốc; thời&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Vũ Văn Tuấn, Dương Văn Đoan; Đỗ Văn Thuận (2020-08)

 • Đất đai là của báu của một nước, không có gì quý bằng đất đai. Trong đó ruộng đất là mẹ sinh ra mọi thứ vật chất của xã hội và là tư liệu sản xuất cơ bản và phổ biến, quý báu nhất của nền sản xuất nông nghiệp. Do vậy, mọi quốc gia trên thế giới đều thống nhất nhận thức rằng, đất đai, ruộng đất là tài sản và là tài sản đặc biệt. Tác giả bài viết tổng hợp một số nội&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Phơ, Phạm Văn Hùng; Nguyễn Thị Thu Huyền, Ninh Xuân Trung (2020-03)

 • Bài viết sử dụng dữ liệu điều tra của 235 hộ chăn nuôi ở Bắc Ninh năm 2018 để nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm thì tỉnh Bắc Ninh cần tập trung vào 4 nhóm giải pháp là: (i) nâng cao chất lượng môi trường chăn nuôi và giảm thiểu dịch bệnh trong chăn nuôi lợn; (ii)&...

 • Bài trích


 • Phạm Việt Anh, Nguyễn Viết Thành; Cao Lệ Quyên (2020-04)

 • Nghiên cứu sử dụng dữ liệu đánh bắt cá ngừ trong giai đoạn 2011-2017 để đánh giá hiệu quả đánh bắt đối với nghề đánh bắt cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện tại nghề này không hiệu quả, vì vậy, khuyến nghị Chính phủ cần có chính sách và hợp lý đối với nghề khai thác cá ngừ đại dương nhằm nâng cao hiệu quả về quy mô duy trì mức hiệu quả kỹ t...

 • Bài trích


 • Phạm Việt Anh, Nguyễn Viết Thành; Cao Lệ Quyên (2020-02)

 • Nghiên cứu này đánh giá sản lượng bền vững tối đa và sản lượng hiệu quả kinh tế tối đa đối với đánh hất cá nghề đánh bắt cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu cá ngừ trong giai đoạn 2011-2018 với ba nghề chính khai thác cá ngừ đại dương là nghề câu, nghề rê và nghề vây. Nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đang có nguy cơ đánh bắt quả mức cá ngừ dẫn đến&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Tạc, Nguyễn Tri Khiêm (2020-01)

 • Bài viết ước lượng mức phí sẵn lòng trả của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông cửu Long cho kịch bản bảo hiểm cây lúa do rủi ro về thời tiết, khí hậu và bệnh dịch gây ra bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên tham số dưới dạng lựa chọn nhị phân kép; đồng thời, xác định các yếu tô ảnh hưởng đến quyết định chi trả tham gia bảo hiểm cây lúa của nông hộ. Từ kết quả nghiên cứu...

 • Bài trích


 • Vòng Thình Nam (2020-03)

 • Bài viết phân tích tiềm năng phát triển thương hiệu xoài cát và tình hình phát triển thương hiệu xoài cất Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thông qua phân tích thực trạng, tác giả đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, đề xuất các giải pháp góp phần đẩy mạnh phát triển thương hiệu cho xoài cát Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.