Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-05; 2011-05; 2011-05; 2011-05; 2011-05)

 • Tổng luận đề cập cách tiếp cận mới để tăng cường đổi mới trong nông nghiệp-cách tiếp cận hệ thống đổi mới nông nghiệp - và các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu đem lại, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.; Tổng luận đề cập cách tiếp cận mới để tăng cường đổi mới trong nông nghiệp-cách tiếp cận hệ thống đổi mới nông nghiệp - và các cơ hội mà c...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-02)

 • Vấn đề biến đổi khí hậu và những tác động đối với các khu vực trên thế giới theo kịch bản thế giới nóng lên; tác động đến nông nghiệp và hệ sinh thái. Khuyến cáo về các chiến lược thực tiễn cần thiết để phát triển một nền nông nghiệp năng động có sức bền hơn trong thế kỷ 21.

 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Khánh (2020-09)

 • Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng đánh giá tác động chi tiêu công đến tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc liên tục tăng ngân sách nhà nước (NSNN) cho nông nghiệp đã thúc đẩy tăng trưởng cho ngành này. Tuy nhiên, tác động vẫn chưa nhiều, chủ yếu trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc NSNN tác động tới tăng trưởng c...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2017)

 • Tài liệu đề cập đến khái quát về tình hình biến động đất nông nghiệp thời gian qua; một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay; những khó khăn, bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai; một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Hữu Nhuần (2020)

 • 2019 là năm ghi nhận những khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp, như: dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại chưa từng có, cháy rừng, hạn hán xâm nhập mặn diễn ra với tần suất và cường độ cao, giá nhiều loại nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp, quá trình xử lý nhằm để Liên minh châu Âu (EC) rút "thẻ vàng " đối với hải sản Việt Nam chậm chuyển biến... Tuy nhiên, với sự chỉ ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thành, Lê Vũ Toàn; Chử Đức Hoàng, Vũ Ngọc Anh (2020-03)

 • Hiện nay, các mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh đang dần thay đổi cách thức vận hành của kinh tế nông nghiệp. Tuy vậy, để có thể tiếp cận với thế giới, đưa các sản phẩm nông nghiệp ra các nước, hay thu hút vốn đầu tư nhiều hơn nữa từ các đối tác nước ngoài vẫn còn là vấn đề đặt ra. Bài viết này đánh giá khả năng hội nhập&#x...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Huyền, Ngô Thế Nam (2020-03)

 • Bài viết đánh giá thực trạng sản xuất sản phẩm nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn TP. Hà Nội. Kết quả cho thấy, diện tích và sản lượng rau có chứng nhận RAT, rau VietGAP và rau hữu cơ đang tâng lên nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm an toàn, chất lượng cửa người dân Thủ đô. Tuy nhiên, việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ còn nhiều&...

 • Bài trích


 • Tường Mạnh Dũng (2020-05)

 • Phát triển bền vững (PTBV) là một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, một trong số đó là giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các chủ thể tham gia sản xuất nông nghiệp. Bài viết sẽ đề cập tới khía cạnh quan hệ...