Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thùy Trang (2017)

  • Bài viết tập trung phân tích các điều kiện đối với Quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm: Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Quyền sử dụng đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên, đảm bảo thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.

  • Bài trích


  • Châu Hoàng Thân (2017)

  • Bài viết phân tích một số nội dung chưa thống nhắt trong các quy định hiện hành và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn áp dụng Luật Đất đai năm 2013 cần sửa đổi, bổ sung; đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện