Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn : [858]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 858
 • item.jpg
 • Luận án


 • Phạm Đắc Thắng;  Advisor:Đặng Thị Phương Hoa, Nguyễn Xuân Dũng (2022)

 • Luận án xác định yếu tố ảnh hưởng cũng như tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đi trước. Trong đó nghiên cứu đã đề xuất 5 nhóm tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh động về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm: (i) Năng lực đổi mới sáng tạo; (ii) Năng lực định hướng học hỏi; (iii) Năng lực Marketting; (iv) Năng lực định hướng...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Võ Hoàng An;  Advisor:Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Sáng (2022)

 • Luận án đã hệ thống hóa lý luận về ngành và ngành kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xây dựng lý luận về phát triển ngành cao su; xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu sự phát triển ngành cao su trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở chuỗi cung ứng các sản phẩm chính từ cây cao su để làm rõ các yếu tố tác động và các tác nhân trong chuỗi cung ứng&#...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Trịnh Anh Tuân;  Advisor:Vũ Thị Minh, Phan Văn Hùng (2022)

 • Luận án đã đưa ra khái niệm về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Luận án chỉ rõ 4 nội dung phát triển nông nghiệp công nghệ cao bao gồm phát triển các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao; Lựa chọn sản phẩm để ứng dụng công nghệ cao; Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Trường Vỹ;  Advisor:Nguyễn Thị Minh Hiền (2021)

 • Luận án thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tập trung nghiên cứu sâu ở một số huyện có có diện tích trồng điều lớn của tỉnh. Luận án đã đánh giá thực trạng phát triển sản xuất điều bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước, các hoạt động sản xuất của các hộ, tổ hợp tác, hợp tác trồng điều trong thời gian qua, cũng như các chính sách, các hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức xã&#...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu Hương;  Advisor:Bùi Đức Tính, Trịnh Văn Sơn (2021)

 • Luận án đã xây dựng khung phân tích sinh kế bền vững (SKBV) cho các hộ nông dân Nuôi trồng thủy sản (NTTS) vùng đầm phá; xây dựng được hệ thống các chỉ số đo lường và phương pháp đo lường SKBV hộ nông dân NTTS vùng đầm phá. Luận án đã áp dụng thành công phương pháp chỉ số đo lường tính bền vững và phương pháp phân tích thứ bậc các chỉ số đo lường tính bền vững sinh kế hộ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Thu Trâm (2021-11-08)

 • Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống nhằm tìm hiểu một cách có hệ thống các lãng phí và nguyên nhân tồn tại trong hoạt động quản trị chuỗi cung ứng nông nghiệp, đặc biệt là các lãng phí trong hoạt động sản xuấtvà vận chuyển, trong đó một số lãng phí gắn với đặc thù của hoạt động nông nghiệp Việt Nam. Đây là cơ sở giúp xây dựng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Nguyệt Nga (2021-11-08)

 • Bài viết tập trung làm rõ các lợi ích khi ứng dụng kinh tế chia sẻ trong kết nối chuỗi cung ứng rau quả Việt Nam. Kết quả cho thấy việc ứng dụng kinh tế chia sẻ nhằm phát triển kết nối chuỗi cung ứng rau quả Việt Nam mang lại lợi ích cho các chủ thể trong chuỗi. Bài viết đề xuất một số giải pháp ứng dụng trong bối cảnh Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ của Bộ Kế...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ánh (2016-01)

 • Bài viết đánh giá khái quát thành tựu và hạn chế, yếu kém của quá trình phát triển nông nghiệp Việt Nam; đồng thời nhận định về cơ hội, thách thức trong tình hình và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Từ đó, bài viết khuyến nghị một số giải pháp dưới góc độ quản lý kinh tế nhằm phát huy tiềm năng, tăng cường nội lực để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và hội nhập quốc tế&#x...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 858