Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn : [564]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 564
 • TVQH_Một số vấn đề liên quan đến quyền_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Vũ Văn Tuấn, Dương Văn Đoan; Đỗ Văn Thuận (2020-08)

 • Đất đai là của báu của một nước, không có gì quý bằng đất đai. Trong đó ruộng đất là mẹ sinh ra mọi thứ vật chất của xã hội và là tư liệu sản xuất cơ bản và phổ biến, quý báu nhất của nền sản xuất nông nghiệp. Do vậy, mọi quốc gia trên thế giới đều thống nhất nhận thức rằng, đất đai, ruộng đất là tài sản và là tài sản đặc biệt. Tác giả bài viết tổng hợp một số nội&#...

 • TVQH_Các quy định về điều kiện đối với cơ sở mua bán thuốc bảo vệ thực vật và những vấn đề đặt ra _TCCT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thanh Hiệp (2020-07)

 • Để thuốc bảo vệ thực vật đến được với người nông dân, cần thông qua một mạng lưới các cơ sở dịch vụ mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Pháp luật đã có các quy định về điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; về điều kiện về nhân lực nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh có điều kiện này. Bài viết đề cập những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các quy ...

 • KTCATBD.9.20.Giai phap phat trien sx cay an qua_Moc Chau_Son La.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Giáp (2020-09)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Mộc Châu, tinh Sơn La, phân tích những khó khăn, thuận lợi trong phát triển cây ăn quả, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển bền vững cây ăn quả huyện Mộc Châu, tinh Sơn La. Tuy nhiên, phát triển cây ăn quả huyện Mộc Châu gặp nhiều khó khăn như: Điều kiện địa hình chia cắt, đất dốc; thời&#...

 • Vista.tl3_2018.Nong nghiep huu co-tiem nang va ththuc.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018-03)

 • Tài liệu đưa ra cái nhìn toàn diện về nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng và thách thức, tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách thúc đẩy sản xuất hữu cơ ở một số quốc gia.

 • Vista.tl3_2016.Hop tac cong tu dmoi nong nghiep.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-03)

 • Tài liệu đề cập đến hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo: cơ hội và thách thức; điều hành và thực hiện hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm hợp tác công tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại một số nước chọn lọc.

 • Vista.tl6_2015.Thuoc tru sau sinh hoc-NNg ben vung.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-06)

 • Tài liệu đề cập đến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp trên thế giới; thuốc trừ sâu sinh học; hướng dẫn của FAO về quy định đăng ký thuốc trừ sâu sinh học, quy định của EU và OECD; tình hình nghiên cứu, sử dụng và quản lý thuốc trừ sâu sinh học ở Việt Nam.

 • LuanAn_BuiVietHung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Bùi Việt Hưng;  Advisor:Nguyễn An Hà, Đặng Minh Đức (2020)

 • Luận án phân tích và làm rõ về thực thực trạng phát triển kinh tế nông thôn Ba Lan, đánh giá những thành công, hạn chế và thách thức đặt ra trong phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan những thập niên đầu thế kỷ XXI. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam trên cơ sở phân tích và đánh giá những điểm tương đồng, khác biệt giữa Ba Lan.

 • Vista.tl6_2015.Thuoc tru sau sinh hoc-NNg ben vung.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-06)

 • Làm rõ tác động của việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học đến con người và môi trường, đã nêu bật lợi ích của thuốc trừ sâu sinh học, cũng như họat động nghiên cứu phát triển và thương mại hóa loại thuốc này. Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 564