Phân quyền - Pháp luật : [8622]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 8622
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Hà Phương (2022-04)

 • Bài viết trình bày về một số nội dung như: 1. Đánh giá chung tình hình thực hiện nghị quyết 42; 2. Một số kiến nghị và đề xuất các quy định về xử lý nợ xấu, tạo hành lang pháp lý vững chắc, ổn định và hoàn thiện hơn trong công tác xử lý nợ xấu.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Thị Vân Hoa (2022-04)

 • Bài viết trình bày về các nội dung như: Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu và Vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lương Văn Tuấn (2009-04)

 • Bài viết trình bày việc khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong lĩnh vực đất đai; khiếu nại, tố cáo các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ, công chức nhà nước; khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực dân sự; khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hoạt động tư pháp trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Hằng (2009-03)

 • Trong phạm vi bài viết tác giả đề cập và trao đổi về những vấn đề vướng mắc, những khoảng trống trong luật đã nảy sinh từ thực tiễn áp dụng luật khi luật sư từ vấn về quyền của người để lại di sản thừa kế trong việc dành một phần tài sản trong khối di sản để thờ cúng và quyền giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Cao Quốc Kỳ (2009-01)

 • Luật Phòng chống bạo lực gia đình 1 (PCBLGĐ) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008. Tiếp đó, ngày 30/5/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ve việc tổ chức triển khai thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, sau khi đạo luật này ...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đặng Hà My (2022-10-10)

 • Bài viết trình bày một số nội dung như: Các cách tiếp cận chủ đạo về pháp luật bảo vệ NTD trên thế giới; Đánh giá và phân tích các cách tiếp cận về pháp luật bảo vệ NTD; Những quy định chung trong pháp luật bảo vệ NTD của một số nước trên thế giới; Phân tích và đánh giá về quy định của các nước

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Hà (2020-08-19)

 • Bài viết phân tích khái niệm chung về nhân chứng và hoạt động bảo vệ nhân chứng trong các vụ án hình sự tại một số quốc gia trên thế giới. Từ đó, phân tích và đánh giá ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại của hoạt động bảo vệ nhân chứng trong tố tụng hình sự và kiến nghị giải pháp cho Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 8622