Phân quyền - Pháp luật : [8499]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 8499
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hà Lệ Thủy, Trần Công Thiết (2022-05)

 • Các vấn đề môi trường, trong đó có vấn đề xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường là mối quan tâm rất lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác trên thế giới, bao gồm các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. Ô nhiễm môi trường đã và đang gây ra những thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng của con người đồng thời gây ảnh hưởng lớn đến...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lã Khánh Tùng (2022-05)

 • Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bình đẳng, thông qua hoạt động lập pháp, ban hành chính sách và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tại Việt Nam, hiện tồn tại nhiều hình thức phân biệt đối xử, vi phạm quyền bình đẳng cả dưới dạng thể chế và thực tiễn. Trong khi đó, vẫn chưa có một đạo luật có phạm vi rộng, bao trùm về bình đẳng, chống phân biệt đối xử,&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bạch Thị Nhã Nam (2022-05)

 • Các quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân ở Việt Nam còn nhiều bất cập, không thống nhất, thậm chí còn tồn tại sự mâu thuẫn. Trên cơ sở tham khảo các quy định của pháp luật Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Việt Nam cần hoàn thiện các quy định về dữ liệu cá nhân trong các văn bản pháp luật, từ đó xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp để thiết lập quyền và...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thị Ngọc Dung (2022-05)

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật khá rõ ràng và chặt chẽ. Tuy nhiên, một số quy định đang dần trở nên bất cập như về thời điểm có hiệu lực, hiệu lực trở về trước và một số các trường hợp chấm dứt hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật cần được tiếp tục hoàn...

 • item.jpg
 • Văn kiện


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 11 chương, 61 điều; quy định những vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn: Nguyên tắc hoạt động khí tượng thủy văn; Chính sách của nhà nước đối với hoạt động khí tượng thủy văn; Phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 9 chương, 64 điều; quy định những vấn đề cơ bản liên quan tới lĩnh vực nghĩa vụ quân sự: Nghĩa vụ quân sự; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 22 chương, 340 điều; quy định những vấn đề cơ bản liên quan tới lĩnh vực tố tụng hành chính: Xem xét, xử lý văn bản liên quan trong vụ án hành chính; Áp dụng án lệ hành chính trong xét xử; Bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hành chính;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 9 phần, 38 chương và 486 điều; quy định những vấn đề cơ bản liên quan tới lĩnh vực tố tụng hình sự: Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; Suy đoán vô tội; Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự;...

 • item.jpg
 • Văn kiện


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 43 chương, 491 điều, quy định những vấn đề cơ bản liên quan đến lĩnh vực dân sự: Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự; Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 3 phần, 26 chương và 443 điều; quy định những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực hình sự: Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự; Trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 20 chương, 366 điều, quy định những nội dung cơ bản trong lĩnh vực hàng hải: Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật; Nguyên tắc hoạt động hàng hải; Chính sách phát triển hàng hải; Nội dung quản lý nhà nước về hàng hải;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 6 phần, 26 chương và 708 điều; quy định những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực dân sự: Nghĩa vụ của người hưởng dụng; Quy định riêng về quyền hưởng dụng đối với cổ phần, phần vốn góp vào công ty; Chấm dứt quyền hưởng dụng;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 9 chương, 74 điều, quy định các vấn đề cơ bản liên quan tới thống kê: Thẩm định phương án điều tra thống kê; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê; Trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra thống kê;....

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 11 chương, 87 điều, quy định các nội dung cơ bản liên quan đến tạm giam, tạm giữ: Nguyên tắc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; Giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 6 chương, 23 điều, quy định những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến phí, lệ phí: Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí; Trách nhiệm, quyền hạn của người nộp phí, lệ phí; Trách nhiệm, quyền hạn của người nộp phí, lệ phí; Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính;...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2015)

 • Dự thảo gồm 9 chương, 56 điều, quy định những vấn đề cơ bản liên quan đến an toàn thông tin: Đào tạo, dạy nghề an toàn thông tin; Chứng chỉ đào tạo an toàn thông tin; Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin;...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 8499