Phân quyền - Pháp luật : [7558]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7558
 • NCLP_so22.2019_Hoanthienquydinhluatcongchung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Khắc Cường (2019-10)

 • Sau gần 5 năm thi hành, Luật Công chứng năm 2014 được xem là hành lang pháp lý quan trọng tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia xác lập, thay đổi, chấm dứt các giao dịch dân sự; góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như hạn chế những tranh chấp, rủi ro phát sinh giữa các bên trong quan hệ giao dịch dân sự; qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp&...

 • NCLP_so21.2019_Kythuatmotluatsuanhieuluat,thuctrang,kiennghi(1).pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thu Hằng, Đoàn Thị Trang (2019-10)

 • Để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, 10 năm qua, kỹ thuật một luật sửa nhiều luật được đưa vào và áp dụng ở Việt Nam. Thực tiễn thi hành cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, việc áp dụng kỹ thuật một luật sửa nhiều luật còn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện. Bài viết phân tích thực trạng áp dụng kỹ thuật “một luật sửa nhiều luật” và kiến ng...

 • NCLP_so20.2019_trinhtu,thutucrutgontrongxaydungluatonuocta(1).pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thu Hằng (2019-10)

 • Quy trình lập pháp là một quy trình phức tạp với nhiều giai đoạn khác nhau, có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau. Bên cạnh quy trình lập pháp thông thường, nhiều quốc gia thừa nhận quy trình lập pháp trong trường hợp đặc biệt. Có nhiều cách gọi khác nhau đối với quy trình ban hành luật trong trường hợp đặc biệt như: quy trình lập pháp nhanh; ban hành luật trong trường hợp khẩn cấp; qu...

 • NCLP_so19.2019_Uythacthuthapchungcutrongtotungdansu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Thái Chí Bình (2019-10)

 • Ủy thác thu thập chứng cứ là biện pháp thu thập chứng cứ có vai trò vô cùng quan trọng, giúp Tòa án ủy thác có được tài liệu, chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án mà hoạt động thu thập phải thực hiện bên ngoài phạm vi lãnh thổ của Tòa án ủy thác thông qua Tòa án, cơ quan có thẩm quyền được ủy thác. Do quy định của pháp luật tố tụng dân sự về ủy thác thu thập ...

 • NCLP_so19.2019_HTquydinhcuaPLvethamquyenxuphatVPHCcuaBĐBP.pdf.jpg
 • Tiêu điểm


 • Phạm Thị Thanh Huế (2019-10)

 • Bộ đội Biên phòng là một trong 14 nhóm chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Để đảm bảo hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm hành chính, đòi hỏi phải có cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, các quy đ ịnh của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng còn có một số hạn chế, bất cập cần được hoàn thiện

 • NCLP_so19.2019_CSchocacthanhvienHĐDTvaUBcuaQH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Thị Yên (2019-10)

 • Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng trong bộ máy nhà nước, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước. Hiệu quả hoạt động ...

 • NCLP.so17.19.DuthaoLuatThanhniensd.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Kiên, Nguyễn Huy Tử Quân (2019-09)

 • Bài viết sử dụng Chương quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong Dự thảo Luật Thanh niên như một trường hợp nghiên cứu điển hình để phân tích về triết lý và kỹ thuật lập pháp và việc áp dụng trong thực tiễn. Trên cơ sở trình bày, phân tích về sự cần thiết, tính hợp hiến và khả thi của việc quy định về các quyền và nghĩa vụ trong Dự thảo Luật thanh niên và từ đó...

 • NCLP.so17.19.ĐoimoiCPhuongtoisuphattrienbenvung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2019-09)

 • Bài viết này sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề sau: Nhận thức của Đảng, Chính phủ Việt Nam về phát triển bền vững; xác định vai trò của Chính phủ đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam; những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.

 • NCLP.17.19.VaitrocuaLuatsutrongiaidoanxetxuvuanHS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Minh Đức (2019-09)

 • Trong hoạt động tố tụng hình sự, Luật sư đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần tìm ra sự thật khách quan của vụ án; tránh oan, sai; công lý được thực thi đúng pháp luật; quyền con người được bảo đảm. Vai trò của luật sư được thể hiện trong các giai đoạn tố tụng hình sự, nhưng ở giai đoạn xét xử, vai trò của luật sư được thể hiện rõ nét và toàn diện nhất. Tuy nhiên, hiện n...

 • NCLP.so16.19.TrachnhiemBTTHcuanguoilaodongkhidonphuongchamdutHĐLĐ(1).pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Đức (2019-08)

 • Pháp luật lao động hiện hành quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật tương đối cụ thể cả về căn cứ chấm dứt và thủ tục chấm dứt. Tuy nhiên, thực tế thực hiện các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vẫn còn những vướng mắc, bất cập. Vì thế, việc ...

 • NCLP.so16.19.GopyduthaoLuatThanhnien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Mai Độ (2019-08)

 • Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận cho ý kiến. Tuy nhiên, trong Dự thảo luật vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện, cụ thể: phương pháp tiếp cận thanh niên như là chủ thể quan hệ pháp luật; là đối tượng thụ hưởng chính sách; pháp luật về thanh niên; và là chủ thể thực hiện chinh sách, pháp luật về thanh niên; và quyền và nghĩa vụ của&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Hồng Anh (2019-08; 2019-08)

 • Khoản 3, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản luật, trong đó bao hàm các quy định cụ thể hóa nguyên tắc kiểm soát việc thực hiện các quyền lập pháp,...

 • NCLP.so15.19.Ykienveluatbanhanhvanbanquyphampl.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Đoan (2019-08)

 • Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là việc làm thường xuyên, không thể thiếu của bất kỳ một nhà nước hiện đại nào khi coi văn bản quy phạm pháp luật là nguồn pháp luật chủ yếu. Văn bản quy phạm pháp luật được coi là hình thức thể hiện khoa học, chặt chẽ, chính xác, có nhiều ưu điểm nhất của pháp luật. Tuy nhiên, mỗi quốc gia khác nhau lại quy định việc ban hành chúng khác nhau và...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7558