Phân quyền - Pháp luật : [7891]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7891
 • TVQH_Báo cáo kết quả tọa đàm_Biểu quyết trực tuyến của Quốc hội_Một số vấn đề pháp lý đặt ra_VNCLP.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021-06)

 • Tổng hợp các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học tại Tọa đàm "Biểu quyết trực tuyến của Quốc hội: Một số vấn đề pháp lý đặt ra" do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức. Trong đó, các ý kiến tập trung, đề cập đến các quy định của pháp luật và vấn đề pháp lý đặt ra đối với biểu quyết trực tuyến của Quốc hội như: hình thức biểu quyết trực tuyến; những thuận lợi và&...

 • TVQH_Nâng cao năng lực hoạt động chính sách của đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp_VNCLP.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021-07)

 • Nội dung tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trong đó, tập trung vào các nội dung như: các khái niệm cơ bản về năng lực, hoạch định chính sách; phân tích vấn đề năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp; thực trạng, hạn chế về năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội trong thời gian qua; và một số giải p...

 • LH111.19.Minh bach cong bang_qly thue.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hải Yến (2019-11)

 • Bài viết nghiên cứu khái quát về tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lí thuế, phân tích và chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong các quy định pháp luật hiện hành cũng như trong thực tiễn áp dụng pháp luật về đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lí thuế. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất hoàn thiện, bổ sung các quy định về chế tài áp dụng đối vớ...

 • LH11.19.PLuat cong nhan_ban an_qdinh dsu_TA nuoc ngoai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bành Quốc Tuấn (2019-11)

 • Trên cơ sở thi hành bản án, phân tích khái quát vấn đề lí luận về mô hình pháp luật về công nhận và cho quyết định dân sự của toà án nước ngoài, mô hình này theo quy định của các công ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia tiêu biểu, bài viết phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng mô hình pháp luật đặt trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam; từ đó đề x...

 • LH11.19.Hoan thien PLVNam_Quyen tac gia_Qđinh CPTPP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thái Mai (2019-11)

 • Quyền tác giả và quyền liên quan là lĩnh vực thuộc quyền sở hữu trí tuệ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mọi quốc gia. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) quy định khá toàn diện về quyền tác giả và quyền liên quan, đặc biệt là các quy định nhằm bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số. Trên cơ sở ng...

 • LH11.19.Giam sat tu phap_quyen hanh phap Duc_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Thảo (2019-11)

 • Giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp ngày nay được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền hành pháp được thực thi đúng pháp luật. Các quốc gia phát triển dù khác biệt về hình thức chính thể hay hệ thống pháp luật cũng đều có những phương thức giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp như sử dụng quyền bảo hiến của toà án, xây dựng toà án hành chính. Ở Việt Nam,...

 • LH11.19.Giam sat tu phap_quyen hanh phap Duc_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Thảo (2019-11)

 • Giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp ngày nay được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền hành pháp được thực thi đúng pháp luật. Các quốc gia phát triển dù khác biệt về hình thức chính thể với hay hệ thống pháp luật cũng đều có những phương thức giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp như sử dụng quyền bảo hiến của toà án, xây dựng toà án hành chính. ...

 • TVQH_Một số định hướng chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV_NCLP.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021-06)

 • Nội dung chuyên đề khái quát thực trạng và nêu một số nguyên nhân, hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay; và đề xuất một số định hướng chung cho chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đề cập đến 06 lĩnh vực: (i) Hoàn thiện Nhà nước pháp qu...

 • LH9.19.Tinh kha thi_van ban quy pham phap luat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Thị Tố Uyên (2019-09)

 • Hiện nay vẫn còn tình trạng một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng chưa đảm bảo tính khả thi làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản lí của nhà nước. Từ thực tế thực thi văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua, bài viết tập trung phân tích sâu dưới góc độ lí luận về những biểu hiện của tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để đánh giá th...

 • LH9.19.Pha loang nhan hieu_pluat_Hoa Ky_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hải An, Phan Thị Diệp Hạnh (2019-09)

 • Trên thế giới, vấn đề pha loãng nhãn hiệu đã được quy định trong pháp luật của một số quốc gia. Theo đó, dấu hiệu vi phạm được sử dụng trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng và làm giảm khả năng phân biệt hay danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng. Tại Việt Nam, xu hướng vi phạm này đang gia tăng, trong khi quy định của pháp luật lại không rõ ràng và cụ thể. Bài viết làm rõ ...

 • LH9.19.Hoan thien phap luat_dau tu ngan hang thuong mai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Giang Thu, Nguyễn Thị Thanh Tú; Nguyễn Ngọc Lương (2019-09)

 • Giới hạn hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại hiện nay đang được xem xét, đánh giá do quy định của pháp luật hiện hành chưa rõ ràng, việc áp dụng và tuân thủ pháp luật còn nhiều nội dung cần phân tích, đánh giá. Bài viết làm rõ các hạn chế trong pháp luật hiện hành liên quan đến giới hạn về vốn đầu tư, quy định điều kiện, các loại chứng khoán đầu tư và hoạt động uỷ thác ...

 • LH9.19.Dieu kien phap ly_nguoi lap di chuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Loan (2019-09)

 • Từ khi được pháp luật ghi nhận, hoạt động lập di chúc chỉ gắn liền với cá nhân. Trong khoa học pháp lí, căn nguyên của vấn đề này cũng như cơ sở để ghi nhận quy định điều kiện đổi với người lập di chúc vẫn chưa được nghiên cứu một cách cụ thể. Bài viết lí giải việc tại sao người lập di chúc chỉ có thể là cá nhân; trình bày cơ sở ghi nhận điều kiện về người lập di chúc&#x...

 • LH8.19.Nhan hieu noi tieng_bao ve nhan hieu noi tieng_Nhat Ban.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thị Phương Lan (2019-08)

 • Bất cứ quốc gia nào muốn hướng tới phát triển nền kinh tế tri thức trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 đều phải chú trọng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nhật Bản là nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới có chế định pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng rất hiệu quả. Bài viết nghiên cứu nội dung điều chỉnh của pháp luật Nhật Bản về nhãn hiệu nổi tiếng và bảo hộ nhãn hiệ...

 • LH8.19.Hthien phap luat thi hanh dan dsu_ke bien tai san chung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Phương Thảo (2019-08; 2021-04-07)

 • Kê biên tài sản, trong đó có kê biên tài sản chung là một trong những biện pháp cưỡng chế được áp dụng để thi hành án dân sự trên thực tiễn. Bài viết nghiên cứu và đánh giá các quy định của pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành về cưỡng chế kê biên tài sản chung, tham khảo kê biên tài sản thực tiễn thực hiện để nhận biết một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động&#x...

 • LH8.19.Hoan thien phap luat_BPhap cai nghien bat buoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đào Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Việt (2019-08)

 • Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một trong những biện pháp xử lí hành chính quan trọng do toà án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng đối với người nghiện ma túy nhằm mục đích cách li người nghiện ma tuý khỏi cộng đồng, buộc họ chữa bệnh, lao động, học văn hoá, học nghề tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng biện pháp này trong thời gian qu...

 • LH8.19.GQuyet tranh chap dat dai_Tay Nguyen.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tô Văn Hòa, Đậu Công HIệp (2019-08)

 • Trong những năm gần đây, tranh chấp đất đai đang nổi lên là một trong những vấn đề nóng tác động tới mọi mặt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cùa các tỉnh khu vực Tây Nguyên, đe dọa mục tiêu phải triển bền vững của khu vực này. Các tranh chấp đất đai xảy ra đa dạng, đa diện, đa chiều và rộng khắp. Nếu không giải quyết một cách hiệu quả và thấu đáo thì từ tranh chấp đất đa...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7891