Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Ánh Vân (1998)

 • Mục đích của ưu đãi thuế đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chủ yếu là thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Tuy nhiên để thu hút vốn có hiệu quả cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về chính sách thu hút vốn trong đó có chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Tạp chí


 • Phạm Công Lạc (1998)

 • Giao dịch dân sự là sự kiện pháp lý thông dụng chủ yếu va hợp pháp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các chủ thể trong giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự là hành vi có chủ đích của chủ thể tham gia, là hành vi mang ý chí của chủ thể. Cam kết thoả thuận là cốt lõi của nội dung giao dịch, thể hiện ý chí của chủ thể tham gia. Bởi vậy ý ...

 • 1996


 • Đặng Vũ Huân (1996)

 • Các hành vi cạnh tranh trong quan hệ thương mại bị coi là bất hợp pháp và bị xử lý theo Luật chống cạnh tranh bất hợp pháp của Đức bao gồm: Đưa ra các dữ liệu gây nhầm lẫn (Điều 3) -- Quảng cáo vi phạm luật (Điều 4) -- Bán hàng hóa phá sản (Điều 6) -- Các điều 6A, 6B, 6C, 6D, 6E quy định các hành vi sau đây cũng được coi là bất hợp pháp -- Biện pháp xử lý các n...

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1998)

 • Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được chia làm hai loại: luật cứng và luật mềm. Luật cứng bao gồm các văn bản pháp luật trong nước, các thoả thuận quốc tế cũng như khu vực; luật mềm gồm các kế hoạch và chương trình hành động quốc gia. Ở Singapore không có đạo luật bảo vệ môi trường riêng, luật môi trường được gọi là luật khung, hay là luật bao trùm trong đó bao ...

 • Tạp chí


 • Đào Thị Hằng (1998)

 • Đào tạo thẩm phán và một số chức danh tư pháp khác ở Đức được tiến hành một cách có hệ thống, cơ bản và toàn diện. Việc đào tạo một số chức danh theo cùng một chương trình giống nhau tạo ra những thuận lợi đáng kể trong việc dễ dàng thống nhất quan điểm của những người tham gia tố tụng, góp phần giải quyết vụ án một cách nhanh chóng, đúng pháp luật.

 • 1996


 • Bạch Minh Huyền (1996)

 • Ý nghĩa của việc ban hành luật ngân sách nhà nước -- Những nội dung cơ bản của Luật ngân sách nhà nước: Ngân sách Nhà nước được quản lý thống nhất, có phân công, phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp; Nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành và ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân đối với Ngân sách Nhà nước; Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách mỗi cấp chính quyền được phân định...