Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Trần Anh Tuấn (2005)

  • Mục đích của tố tụng dân sự là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự. Để có thể bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích của đương sự, bảo đảm việc xét xử của toà án được đúng đắn thì pháp luật tố tụng dân sự cần xây dựng một cơ chế tố tụng thích hợp. Để góp phần làm rõ cơ chế tố tụng của Bộ luật dân sự, bài viết đề cập một số vấn đề của chế định giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

  • Với thực trạng đáng lo ngại của tội phạm hối lộ cũng như những hậu quả nghiêm trọng của loại tội phạm này đối với đời sống kinh tế-xã hội của hầu hết quốc gia trên thế giới, cộng đồng quốc tế đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề xây dựng pháp luật để chống hối lộ. Sự quan tâm đó thể hiện bằng sự ra đời của hàng loạt văn bản pháp lý quốc tế và khu vực liên quan đến vấn đề hối lộ. Những văn bản pháp lý đó đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của hiện tượng hối lộ.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

  • Tiếp cận thông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường nền dân chủ, bảo đảm tính minh bạch, tính trách nhiệm giải trình trong hoạt động công quyền; qua đó, sẽ ngăn ngừa quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân và đặc biệt quan trọng là nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Ý nghĩa của việc quy định và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong các văn kiện pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia hiện nay sẽ được đề cập trong chuyên đề này.